Чевичалова Жанна В`ячеславівна
Чевичалова Жанна В`ячеславівна
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Правова природа дочірнього підприємства
ЖВ Чевичалова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2008
122008
Уніфікація колізійних норм у праві Європейського Союзу
ЖВ Чевичалова
Теорія і практика правознавства, 2013
32013
" ОБХІД ЗАКОНУ" В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
ЖВ Чевичалова
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право, 303-303, 2012
32012
Британська сецесія: черговий крок у непростих стосунках ЄС і Великої Британії
Ж Чевичалова
Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики: зб. наук. ст. за …, 2016
22016
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять студентів з німецької мови
ЛС Кондратьєва
Х.: Право, 2007
22007
Щодо принципу найбільш тісного зв’язку в сучасному міжнародному приватному праві
Z Chevychalova
Теорія і практика правознавства 2 (10), 1-12, 2016
12016
Розуміння терміна сімейне життя в контексті ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
ЖВ Чевичалова
Теорія і практика правознавства, 2015
12015
Надімперативні норми у міжнародному приватному праві
ЖВ Чевичалова
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
12014
Правові підстави відступу України від окремих зобов’язань, визначених міжнародним пактом про громадянські і політичні права та конвенцією про захист прав людини і …
ЖВ Чевичалова
Теорія і практика правознавства, 2017
2017
The legal grounds for derogation of Ukraine from some obligations, which are defined by the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention for the …
ЖВ Чевичалова
Theory and practice of jurisprudence 2 (12), 19, 2017
2017
The principle of the closest connection to the modern international private law
ЖВ Чевичалова
Theory and practice of jurisprudence 2 (10), 5, 2016
2016
The understanding of the term «family life» in the context of Art. 8 of the Convention for the Protection on Human Rights and Fundamental Freedoms
ЖВ Чевичалова
Theory and practice of jurisprudence 2 (8), 25, 2015
2015
У МІЖНАРОДНОМУ ПРиВАТНОМУ ПРАВІ
ЖВ Чевичалова
Вісник, 267, 2014
2014
International organizations as subjects of international private law
ЖВ Чевичалова
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 50, 2014
2014
Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного приватного права
ЖВ Чевичалова
Теорія і практика правознавства, 2014
2014
Проблеми законності. 2004. Вип. 69
ОА Гриценко, ОР Дашковська, ДА Шигаль, НО Харасик, ІІ Дахова, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004
2004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16