Чевичалова Жанна В`ячеславівна
Чевичалова Жанна В`ячеславівна
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Правова природа дочірнього підприємства
ЖВ Чевичалова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2008
92008
Надімперативні норми у міжнародному приватному праві
ЖВ Чевичалова
22014
Уніфікація колізійних норм у праві Європейського Союзу
ЖВ Чевичалова
Теорія і практика правознавства, 2013
12013
«ОБХІД ЗАКОНУ» В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
ЖВ Чевичалова
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право, 303-303, 2012
12012
Відступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод
ЖВ Чевичалова
2017
The legal grounds for derogation of Ukraine from some obligations, which are defined by the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention for the …
ЖВ Чевичалова
Theory and practice of jurisprudence 2 (12), 19, 2017
2017
Британська сецесія: черговий крок у непростих стосунках ЄС і Великої Британії
ЖВ Чевичалова, ЖВ Чевычалова
видавництво" Право", 2016
2016
Щодо принципу найбільш тісного зв’язку в сучасному міжнародному приватному праві
ЖВ Чевичалова
Теорія і практика правознавства, 2016
2016
Щодо принципу тісного зв’язку в договірних правовідносинах у міжнародному приватному праві
ЖВ Чевичалова
2016
The principle of the closest connection to the modern international private law
ЖВ Чевичалова
Theory and practice of jurisprudence 2 (10), 5, 2016
2016
Проведення лекційних, практичних та семінарських занять у сучасному ВНЗ
ЖВ Чевичалова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015
2015
The understanding of the term «family life» in the context of Art. 8 of the Convention for the Protection on Human Rights and Fundamental Freedoms
ЖВ Чевичалова
Theory and practice of jurisprudence 2 (8), 25, 2015
2015
РОЗУМІННЯ ТЕРМІНА «СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ» В КОНТЕКСТІ СТ. 8 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
ЖВ Чевичалова
Теорія і практика правознавства, 2015
2015
У МІЖНАРОДНОМУ ПРиВАТНОМУ ПРАВІ
ЖВ Чевичалова
Вісник, 267, 2014
2014
International organizations as subjects of international private law
ЖВ Чевичалова
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 50, 2014
2014
Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного приватного права
ЖВ Чевичалова
Теорія і практика правознавства, 2014
2014
Проблеми законності. 2004. Вип. 69
ОА Гриценко, ОР Дашковська, ДА Шигаль, НО Харасик, ІІ Дахова, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004
2004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17