Подписаться
Олег  Болтянський / Oleh Boltianskyi / Олег  Болтянский (ORCID: 0000-0002-9543-5538)
Олег Болтянський / Oleh Boltianskyi / Олег Болтянский (ORCID: 0000-0002-9543-5538)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Analysis of major errors in the design of pumping stations and manure storage on pig farms
O Boltianskyi, B Boltianskyi, N Boltianska, S Sosnowski
Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa 16 (2), 2016
1462016
An analysis of the main areas of resource conservation in animal husbandry
B O. V., B N. I.
Motrol: Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa 1 (18), 49–54, 2016
107*2016
Екологічна безпека виробництва і витрати матеріальних і енергетичних ресурсів для отримання сільськогосподарської продукції
НІ Болтянська, ОВ Болтянський
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
1052015
Аналіз шляхів підвищення ефективності використання машино-тракторного парку
НІ Болтянська, ОВ Болтянський
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2014
972014
Зменшення витрат енергетичних ресурсів для отримання сільськогосподарської продукції
НІ Болтянська, ОВ Болтянський
Збірник тез доповідей ІІ Міжнар. наук.-техн. конференції "Крамаровські …, 2015
862015
Використання нанотехнологій при безрозбірному сервісі автотракторної техніки
ОВ Болтянський, НІ Болтянська
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2011
742011
Використання різних критеріїв при визначенні кількості запасних частин
НІ Болтянська, ОВ Болтянський
Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наук. фах. видання, 3-8, 2006
602006
Аналіз основних тенденції розвитку світової та вітчизняної сільськогосподарської техніки для рослинництва
ОВ Болтянський, НІ Болтянська
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2011
552011
Анализ основных направлений ресурсосбережения в животноводстве
Н Болтянская, О Болтянский
MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 1 (Вип. 18 …, 2016
522016
Reducing energy expenses in the production of pork
NІ Boltianska, BV Boltianskyi, B Boltianskyi
Сучасний рух науки: тези доп. XII міжнародної науково-практичної інтернет …, 2021
512021
Умови забезпечення ефективності застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві
ОВ Болтянський, НІ Болтянська
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2016
47*2016
Показники оцінки ефективності застосування ресурсозберігаючих технологій в тваринництві
НІ Болтянська, ОВ Болтянський
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2017
422017
Аналіз ринку вітчизняної сільськогосподарської техніки
НІ Болтянська, ОВ Болтянський
Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: VІII Всеукраїнська …, 2020
412020
Напрями енергоефективного розвитку агропромислового комплексу України
ОВ Болтянський, ОВ Болтянский, НІ Болтянська, НИ Болтянская
Поліський національний університет, 2020
402020
Визначення напрямів енергозбереження в сільському господарстві
НІ Болтянська, НИ Болтянская, ОВ Болтянський, ОВ Болтянский
392020
Першочергові завдання з модернізації сільського господарства
ОВ Болтянський, ОВ Болтянский, НІ Болтянська, НИ Болтянская
ТДАТУ, 2020
382020
Сфери інноваційного розвитку та агроекономічного зростання сільськогосподарських підприємств
НІ Болтянська, НИ Болтянская, ОВ Болтянський, ОВ Болтянский
ТДАТУ, 2020
382020
Основні тенденції розвитку агротехнологій і сільськогосподарської техніки
ОВ Болтянський, НІ Болтянська
Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: VІII Всеукраїнська …, 2020
382020
Тенденції розвитку мобільних енергетичних засобів в розвинених країнах
ОВ Болтянський, НІ Болтянська
Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: VІII Всеукраїнська …, 2020
382020
Вплив цінового фактора на економічні переваги газобалонних автомобілів
ОВ Болтянський, НІ Болтянська
Праці Таврійської державної агротехнічної академії 1 (7), 115-119, 2007
382007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20