Підписатись
Павлюк Роман  / Roman O. Pavliuk
Павлюк Роман / Roman O. Pavliuk
Інші іменаПавлюк Роман Олександрович, Roman Pavliuk
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Креативність як складова частина професійної підготовки майбутніх учителів [Електронний ресурс]
РО Павлюк
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/16_NPM_2007/Pedagogica/22154. doc. htm, 2007
772007
Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ОВ Котенко, РО Павлюк, С ІП, АВ Соломаха, ЮІ Веклич
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
322013
Генезис понятия «информационная компетентность» в контексте непрерывного педагогического образования
РО Павлюк
Научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования» 1 (29), 2014
282014
Approaches to the Development of the ICT Competence Standard in the System of Research-Based Training for the Future Specialist of Social Sphere in Ukraine
TL Pavliuk, R.O., Liakh
In: Smyrnova-Trybulska E., Kommers P., Morze N., Malach J. (eds …, 2019
27*2019
Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії
РО Павлюк
автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 …, 2009
252009
Criteria and indicators of university education quality: The results of expert interview
РО Павлюк, ОВ Безпалько, ТЛ Лях, НА Клішевич
The New Education Review, 61-71, 2016
182016
Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs
RO Pavliuk, TL Liakh, OV Bezpalko, NA Klishevych
Social Sciences 6 (4), 152, 2017
132017
Artpedahohika yak nauka: zmist, sut, znachennia ta formy vprovadzhennia [Art pedagogy as a science: content, essence, meaning and form of implementation]
RO Pavliuk
Pedagogical Almanac: collection of scientific works. The editorial board: VV …, 2013
11*2013
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДЯЛЬНІСТЬ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
Р Павлюк
Освітологічний дискурс, 217-228, 2015
9*2015
Критеріальна готовність майбутніх вихователів до використання казки при навчанні іноземної мови дошкільників
Р Павлюк
Наукові здобутки студентів і магістрантів–школі XXI століття: Матеріали …, 2006
92006
Психолого-педагогічний та лінгвістичний потенціал казки
РО Павлюк
Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету …, 2007
82007
Концепції дослідження теорії віртуальності у педагогічних науках
РО Павлюк
Освітологічний дискурс: ел. зб. наук. пр. Київського університету імені …, 2014
62014
Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils
ТВ Скрипник, МО Максимчук, ОВ Мартинчук, ГВ Супрун, РО Павлюк
The New Educational Review 65 (3), 224-235, 2021
52021
Навчання на дослідницькій основі: європейські підходи до його характеристики
Р Павлюк
Освітологічний дискурс, 155-167, 2017
52017
The quality of providing educational services in the higher education system in Ukraine: Students’ opinion
R Pavliuk
Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences 2 (11 …, 2020
32020
Теоретичні основи творчої педагогічної взаємодії у сучасному освітньому середовищі
Р Павлюк
Початкова школа, 53-55, 2014
32014
Інформаційна компетентність та інформаційна культура сучасного фахівця
РО Павлюк
Наукові записки Малої академії наук України, 409-417, 2013
32013
Theoretical and practical aspects of the introduction of distance learning
RO Pavliuk
New Information Technologies in Education for All, 2013
32013
Структурні елементи віртуального навчального іншомовного середовища педагогічного вишу
РО Павлюк
Щомісячний науково-педагогічний журнал" Молодь і ринок", 77-81, 2012
32012
Віртуально-навчальне іншомовне середовище освітніх систем сучасного інформаційного суспільства
РО Павлюк
ПНПУ імені ВГ Короленка, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20