Кафедра економічної теорії; кафедра экономической теории
Кафедра економічної теорії; кафедра экономической теории
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Конкурентное управление: Уч. пособие
ЛС Шевченко
Харьков: Эспада, 520, 2004
1632004
Основи мікроекономіки: підручник
ОІ Ястремський, О Гриценко
Znanni︠a︡ʹ, 1998
1241998
Введение в маркетинг
ЛС Шевченко
Харьков: Консул, 2000
992000
Гроші та грошово-кредитна політика
О Гриценко
К.: основи, 38, 1997
691997
Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз:[монографія]
ЛС Шевченко
Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук НМ 335, 2007
652007
Рынок недвижимости: закономерности становления и функционирования (вопросы теории и методологии)
ЕА Гриценко
Х.: Бизнес-Информ 420, 5, 2002
642002
Основи економічної теорії: підручник
ОО Мамалуй
К. : Юрінком Інтер, 2003
57*2003
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
45*2012
Соціальні ризики та соціальна безпека праці: монографія
ЛС Шевченко
Х.: Право, 2009
34*2009
Фінансування вищої освіти: диверсифікація джерел
ЛС Шевченко
Теорія і практика правознавства, 2013
302013
Страховий ринок: закономірності становлення та розвитку в умовах глобалізації: монографія
ЛВ Нечипорук
Х.: Право, 2010
292010
Теорія та практика страхового ринку в Україні: Монографія
ЛВ Нечипорук
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
272004
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія
ЛС Шевченко
Х.: Право 310, 2009
262009
Трансформацiя дiяльностi банкiв та небанкiвських кредитно-фiнансових установ в умовах фiнансової глобалiзацiї: монографiя та iнш.; За заг. редакцiєю ОП Бондаря
ОП Бондар, УР Байрам, СВ Землячов, ГП Кондрашова, ЛВ Нечипорук, ...
242012
Консалтингові ресурси національних інноваційних систем. Економіко-теоретичний аналіз: монографія
ОС Марченко
Х.: Право 280, 2008
242008
Краудфандинг: соціально-економічний зміст та види
ОС Марченко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
222013
Рынок медицинских услуг
ТМ Каминская
Контраст, 2006
222006
Ринок нерухомості: закономірності становлення та функціонування
ОА Гриценко
Нац. Акад. наук України, Інститут екон. прогноз, 2003
222003
Государственное регулирование национального рынка рабочей силы: институциональные предпосылки и направления развития
С Тумакова
Україна: аспекти праці, 50-50, 2009
212009
Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist ta napriamy formuvannia [The economic security of the state: the nature and direction of formation]
LS Shevchenko, OA Hrytsenko, SM Makukha
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2009
202009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20