Кафедра економічної теорії; кафедра экономической теории
Кафедра економічної теорії; кафедра экономической теории
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Конкурентное управление
ЛС Шевченко
Харьков: Эспада, 158-166, 2004
1572004
Основи мікроекономіки: підручник
ОІ Ястремський, О Гриценко
Znanni︠a︡ʹ, 1998
1181998
Введение в маркетинг
ЛС Шевченко
Харьков: Консул, 2000
962000
Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз:[монографія]
ЛС Шевченко
Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук НМ 335, 2007
812007
Гроші та грошово-кредитна політика
О Гриценко
К.: основи, 1996
661996
Рынок недвижимости: закономерности становления и функционирования (вопросы теории и методологии)
ЕА Гриценко
Х.: Бизнес Информ 283, 2002
652002
Основи економічної теорії: підручник
ОО Мамалуй
К. : Юрінком Інтер, 2003
63*2003
Экономическая теория
ЕМ Воробьев
Эксмо, 2009
462009
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
37*2012
Соціальні ризики та соціальна безпека праці: монографія
ЛС Шевченко
Х.: Право, 2009
34*2009
Теорія і практика страхового ринку України
ЛВ Нечипорук
Право і Безпека, 114-116, 2002
332002
Страховий ринок: закономірності становлення та розвитку в умовах глобалізації: монографія
ЛВ Нечипорук
Х.: Право, 2010
302010
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, СМ Макуха
видавництво" Право", 2009
262009
Рынок медицинских услуг
ТМ Каминская
Контраст, 2006
252006
Ринок нерухомості: закономірності становлення та функціонування
ОА Гриценко
Нац. Акад. наук України, Інститут екон. прогноз, 2003
252003
Трансформацiя дiяльностi банкiв та небанкiвських кредитно-фiнансових установ в умовах фiнансової глобалiзацiї: монографiя та iнш.; За заг. редакцiєю ОП Бондаря
ОП Бондар, УР Байрам, СВ Землячов, ГП Кондрашова, ЛВ Нечипорук, ...
242012
Фінансування вищої освіти: диверсифікація джерел
ЛС Шевченко
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2013
222013
Государственное регулирование национального рынка рабочей силы: институциональные предпосылки и направления развития
С Тумакова
Україна: аспекти праці, 50-50, 2009
212009
Качество институтов: методологические подходы к исследованию
ЕА Гриценко
ДонНТУ, 2008
212008
Консалтингові ресурси національних інноваційних систем. Економіко-теоретичний аналіз: монографія
ОС Марченко
Х.: Право 280, 2008
202008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20