Кафедра економічної теорії; кафедра экономической теории
Кафедра економічної теорії; кафедра экономической теории
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конкурентное управление: Уч. пособие
ЛС Шевченко
Харьков: Эспада, 520, 2004
1902004
Основи мікроекономіки: підручник
ОІ Ястремський, О Гриценко
Znanni︠a︡ʹ, 1998
1421998
Введение в маркетинг
ЛС Шевченко
Харьков: Консул, 2000
1092000
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
81*2012
Экономическая теория
ВИ Бархатов, ГП Журавлева, АВ Горшков, НН Мильчакова, ВВ Седов, ...
Федеральное государственное унитарное предприятие" Издательство" Финансы и …, 2007
80*2007
Гроші та грошово-кредитна політика
О Гриценко
К.: основи, 38, 1997
741997
Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз:[монографія]
ЛС Шевченко
Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук НМ 335, 2007
722007
Основи економічної теорії: підручник
ОО Мамалуй
К. : Юрінком Інтер, 2003
71*2003
Рынок недвижимости: закономерности становления и функционирования (вопросы теории и методологии)
ЕА Гриценко
Х.: Бизнес-Информ, 2002
692002
Фінансування вищої освіти: диверсифікація джерел
ЛС Шевченко
Теорія і практика правознавства, 2013
432013
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, СМ Макуха
Х.: Право 310, 2009
412009
Соціальні ризики та соціальна безпека праці: монографія
ЛС Шевченко
Х.: Право, 2009
40*2009
Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist ta napriamy formuvannia
LS Shevchenko, OA Hrytsenko, SM Makukha
Kharkiv: Pravo, 11, 2009
372009
Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist ta napriamy formuvannia
LS Shevchenko, OA Hrytsenko, SM Makukha
Kharkiv: Pravo, 11, 2009
372009
Основи економічної теорії : підручник
ЛС Шевченко
Х. : Право, 2008
35*2008
Страховий ринок: закономірності становлення та розвитку в умовах глобалізації: монографія
ЛВ Нечипорук
Х.: Право, 2010
342010
Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу: навчально-методичний посібник
МЮ Кадемія, ММ Козяр, ТВ Ткаченко
Львів: Вид-во «СПОЛОМ, 2008
312008
Краудфандинг: соціально-економічний зміст та види
ОС Марченко
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2013
302013
Консалтингові ресурси національних інноваційних систем
ОС Марченко
Х.: Право 280, 2008
292008
Теорія та практика страхового ринку в Україні: Монографія
ЛВ Нечипорук
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
282004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20