Olga Ovsyannikova
Olga Ovsyannikova
Yaroslav Mudryi National Law University
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Транспарентність судової влади
Овсяннікова, О.О
монографія, 2010
252010
Транспарентність судової влади
ОО Овсяннікова
252009
Транспарентність судової влади: поняття та зміст
Овсяннікова, О.О
Вісник Академії правових наук України, 2008
62008
Становлення та розвиток органів суддівського самоврядування в Україні
ОО Овсяннікова
Проблеми законності, 181-196, 2013
2*2013
Етичні проблеми взаємодії судової влади та засобів масової інформації
ОО Овсяннікова
Вісник Академії правових наук України, 174-184, 2012
22012
Принцип гласності кримінального процесу у новому Кримінальному процесуальному кодексі України
ОО Овсяннікова
Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і здобувачів 13 листопада 2012 р …, 2012
22012
Належна (справедлива) судова процедура як гарантія довіри громадськості до судової влади
ОО Овсяннікова, ОА Овсянникова
12015
Поняття та пріоритетні напрямки судово-правової політики
ОО Овсяннікова
Науковий вісник Херсонського Державного Університету. Серія «Юридичні науки …, 2014
12014
Стажування кандидата в адвокати: проблеми та перспективи
ОО Овсяннікова
Вісник Академії правових наук України, 2013
12013
Due (Just) Judicial Procedure as a Guarantee of Public Faith in Judicial Power
O Ovsiannikova
Law Ukr.: Legal J., 128, 2015
2015
Основні фактори, які впливають на формування громадської думки щодо функціонування судової влади в Україні
ОО Овсяннікова
Актуальні питання публічного та приватного права, 158-164, 2014
2014
Судова влада та громадська думка: до постановки проблеми
ОО Овсяннікова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» 3 …, 2014
2014
Генезис принципу гласності судової влади
ОО Овсяннікова
Часопис НаУОА. Серія «Право», 2013
2013
Проблеми доступу представників засобів масової інформації до приміщень судових установ
ОО Овсяннікова
Особистість. Суспільство. Право., 446-447, 2012
2012
Деякі аспекти відкритості процедури призначення на посаду судді вперше
ОО Овсяннікова
Вісник Академії правових наук, 216-229, 2011
2011
Запровадження посади спеціаліста суду із зв’язків з громадськістю як важлива умова підвищення ефективності судової системи та довіри до неї громадян
ОО Овсяннікова
Реформування судових та правоохоронних органів України: проблеми та перспективи, 2010
2010
Державна таємниця як підстава обмеження гласності судового процесу
ОО Овсяннікова
Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення, 2010
2010
Підстави обмеження гласності судового процесу
ОО Овсяннікова
Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і …, 2009
2009
Проблеми взаємодії судової влади та засобів масової інформації
ОО Овсяннікова
Вісник Академії правових наук України, 2008
2008
Судова влада та засоби масової інформації: соціально-правовий аналіз
ОО Овсяннікова
Юридична Україна, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20