Olga Ovsyannikova
Olga Ovsyannikova
Yaroslav Mudryi National Law University
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Транспарентність судової влади
Овсяннікова, О.О
монографія, 2010
332010
Транспарентність судової влади
ОО Овсяннікова
332009
Транспарентність судової влади: поняття та зміст
Овсяннікова, О.О
Вісник Академії правових наук України, 2008
92008
Етичні проблеми взаємодії судової влади та засобів масової інформації
ОО Овсяннікова
Вісник Академії правових наук України, 174-184, 2012
62012
Належна (справедлива) судова процедура як гарантія довіри громадськості до судової влади
ОО Овсяннікова, ОА Овсянникова
Право України, 128-135, 2015
52015
Судова влада та громадська думка: до постановки проблеми
ОО Овсяннікова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» 3 …, 2014
42014
Принцип гласності кримінального процесу у новому Кримінальному процесуальному кодексі України
ОО Овсяннікова
Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і здобувачів 13 листопада 2012 р …, 2012
42012
Становлення та розвиток органів суддівського самоврядування в Україні
ОО Овсяннікова
Проблеми законності, 181-196, 2013
3*2013
Стажування кандидата в адвокати: проблеми та перспективи
ОО Овсяннікова
Вісник Академії правових наук України, 2013
32013
Проблемні аспекти правового статусу помічника судді
СІС Овсяннікова О.О.
Право і суспільство, 29-33, 2018
2*2018
Генезис принципу гласності судової влади
ОО Овсяннікова
Часопис НаУОА. Серія «Право», 2013
22013
Основні переваги та недоліки впровадження адвокатської монополії в Україні
ООО Алиєва А. В.
Молодий вчений, 213-216, 2018
12018
Особливості розгляду судових справ в режимі закритого судового засідання
ОО О.
Актуальні проблеми судового права : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф …, 2019
2019
До питання управління конфліктами в роботі суду
ООО Борзенкова В.І.
Порівняльно-аналітичне право, 353-356, 2018
2018
Організація тайм-менеджменту працівників суду
БМС Овсяннікова О.О.
Актуальні проблеми сучасної юриспруденції 2 (6), 184-186, 2018
2018
Аналіз позитивних та негативних аспектів суду присяжних як інструменту народовладдя в контексті сучасних законодавчих реалій
ГАР Овсяннікова О.О.
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» 3 (22(62)), 24-28, 2018
2018
Механізми досудового врегулювання спорів
ОО О.
Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали …, 2018
2018
Прес-центр судової влади України: особливості функціонування
ОО О.
Актуальні проблеми судового права : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф …, 2018
2018
Доступність правосуддя як чинник, що впливає на формування громадської думки щодо судової влади
ОО О.
Право і суспільство, 48-54, 2018
2018
Овсяннікова Ольга Олександрівна
ОА Овсянникова
лено в: НЭБ elibrary. ru; Polish Scholarly Bibliography; ResearchBib …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20