Follow
Валерій Григорович Мирончук
Валерій Григорович Мирончук
Національний університет харчових технологій
Verified email at nuft.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Промышленная кристаллизация сахаристых веществ
ВР Кулинченко, ВГ Мирончук
382012
Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості
ІС Гулий, ММ Пушанко, ЛО Орлов, ВГ Мирончук
Вінниця: Нова книга 575, 2001
352001
Процеси і апарати харчових виробництв
ІФ Малежик, ПС Циганков
К.: НУХТ, 2003
302003
Розрахунки обладнання підприємств переробної та харчової промисловості.: Навчальний посібник
ВГ Мирончук
Нова Книга, 2004
282004
Мембрані процеси в технології комплексної переробки сироватки: монографія
ВГ Мирончук
К.: НУХТ, 2013
242013
Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості.: Підручник для ВМНЗ ІІІ-IV р. а.
ВГ Мирончук
Нова Книга, 2007
202007
Математическое моделирование процесса рекристаллизации на основании аналитических решений нестационарных задач теплопроводности в двухмерном случае для прямоугольных областей с …
ТМ Погорелый, ВГ Мирончук, ИС Гулый
Пром. теплотехн.: Международный научно-прикладной журнал. 23 (4-5), 48, 2001
152001
Методика моделювання процесу промислової кристалізації цукрози
ВГ Мирончук, ОА Єщенко
132009
Экспериментальное исследование влияния высокого давления на эффективность процесса нанофильтрации молочной сыворотки при использовании мембран ОПМН-П
ВГ Мирончук, ИО Грушевская, ДД Кучерук, ЮГ Змиевский
Мембраны и мембранные технологии 3 (1), 3-3, 2013
112013
Технологічні комплекси харчових виробництв: Навчальний посібник
ВІ Теличкун, ОМ Гавва, ЮС Теличкун, ОО Губеня, МГ Десик, ...
82018
Затравочная паста" МАГМАС"–повышение эффективности работы продуктовых отделений
ВО Штангеев, АК Сущенко, АФ Гуцол, АВ Власенко, ВГ Мирончук
62002
Кристалізація цукру у вертикальних кристалізаторах з подовженим терміном охолодження
ВГ Мирончук
Наукові праці НУХТ, 66-67, 1998
61998
Порівняльний аналіз процесів нанофільтрації та зворотнього осмосу при розділенні молочної сироватки
ЮГ Змієвський, ІІ Киричук, ВГ Мирончук
52013
Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв: навч. посіб
ІМ Заплетніков, ВГ Мирончук, ВМ Кудрявцев
ІМ Заплетніков, ВГ Мирончук, ВМ Кудрявцев–К.: Центр учбової літератури, 2012
52012
Випарювання і випарні апарати у розрахунках і конструюванні: навч. посібник
ВР Кулінченко, ВГ Мирончук
52006
Влияние ввода извне водяного пара на уваривание утфелей
ЕН Бабко, ТМ Погорелый, ВГ Мирончук
Сахар, 16, 1999
51999
Взаємодія парової фази і дисперсної системи при масовій кристалізації цукру
ВГ Мирончук, ІС Гулий, ТМ Погорілий
Наукові праці УДУХТ.–Київ:–1998.–Ч. І, 68-70, 1998
51998
Свекловичная стружка треугольного сечения—получение и преимущества
АН Люлька, ВГ Мирончук, ОВ Адаменко, АП Адаменко
42014
Интенсификация процесса кристаллизации охлаждением сахарного утфеля последнего продукта
ВГ Мирончук, ОА Ещенко, ММ Картава
Наукові нотатки, 111-117, 2012
42012
Моделювання теплообміну в процесі рекристалізації сахарози при уварюванні цукрового утфеля
ІМ Дмитренко, ВГ Мирончук, ТМ Погорілий
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20