Подписаться
Репко Каліф
Репко Каліф
Аспіран
Подтвержден адрес электронной почты в домене mit.khpi.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Methodology of calculation of construction and hydrodynamic parameters of a foam layer apparatus for mass-transfer processes
V Moiseev, E Manoilo, N Ponomaryova, K Repko, D Davydov
Bulletin of the National Technical University «KhPI» Series: New Solutions …, 2018
102018
Методологія розрахунку режимно-конструктивних і гідродинамічних параметрів пінних апаратів для процесів масообміну
V Moiseev, E Manoilo, N Ponomarova, K Repko, D Davydov
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2018
62018
Hydraulic Resistance and Spray Transfer in a Stabilized Three-Phase Foam Layer
V Moiseev, E Manoilo, K Repko, N Ponomarova, D Davydov
Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, 187-196, 2022
12022
Experimental research of mass transfer in a stabilized foam layer
V Moiseev, E Manoilo, O Khukhryanskiy, K Repko
ScienceRise, 14-22, 2021
12021
Реконструкція обладнання для декарбонізації води у системах водо-та теплопостачання
КЮ Репко, ЄВ Манойло, ВФ Моїсєєв
Актуальні проблеми енерго-ресурсозбереження та екології: матеріали IV …, 2021
12021
Обробка газорідинних систем у трифазному пінному шарі із стабілізацією
ВФ Моїсєєв, ЄВ Манойло, КЮ Репко
Сумський державний університет, 2020
12020
Реконструкція технологічного обладнання для підвищення екологічної безпеки виробництва соди
КЮ Репко, ВФ Моїсєєв, ЄВ Манойло
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
12018
Дослідження масовіддачі в газовій фазі у розвиненому пінному шарі
ВФ Моїсєєв, ЄВ Манойло, ОМ Хухрянський, КЮ Репко
Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво: матеріали Міжнародної …, 0
1
Гідродинамічні і масообмінні характеристики зваженої насадки в стабілізованому пінному шарі
КЮ Репко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2023
2023
Гідравлічний опір та бризко віднесення у стабілізованому трифазному пінному шарі
ВФ Моїсєєв, ЄВ Манойло, ЮО Манойло, КЮ Репко, ОО Жуга, ...
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2023
2023
Методичні вказівки до контрольної роботи" Розрахунок міцністних характеристик кріпільних елементів фланцевих з'єднань"
ВВ Себко, ЄВ Пироженко, АО Баранова, ВМ Бабенко, КЮ Репко
ТОВ" Друкарня Мадрид", 2021
2021
Processing of gas-liquid systems in three-phase foam layer with stabilization
V Moiseev, E Manoilo, K Repko
Національний авіаційний університет, 2020
2020
Конструктивні та гідродинамічні параметри пінних апаратів
ВФ Моїсєєв, ЄВ Манойло, КЮ Репко, НГ Пономарьова
Сумський державний університет, 2019
2019
Оновлення технологічного обладнання для підвищення екологічної безпеки виробництва кальцинованої соди
КЮ Репко, ЄВ Манойло
Національний авіаційний університет, 2018
2018
Створення маловідходних технологій на базі інтенсифікованих пінних апаратів
ВФ Моїсєєв, ЄВ Манойло, НГ Пономарьова, КЮ Репко
2018
Обробка газорідинних систем на трубчастих решітках із стабілізатором пінного шару
V Moiseev, E Мanoilo, M Vasyliev, K Repko, D Davydov
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2017
2017
ЗНИЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПРИ РОБОТІ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ ВОДИ У СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ
КЮ РЕПКО, М ЄВ
СТАЛИЙ РОЗВИТОК: ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ …, 0
ВФ МОЇСЄЄВ, ЄВ МАНОЙЛО, ЮО МАНОЙЛО, КЮ РЕПКО, ОО ЖУГА, ДВ ДАВИДОВ ГІДРАВЛІЧНИЙ ОПІР ТА БРИЗКОВІДНЕСЕННЯ У СТАБІЛІЗОВАНОМУ ТРИФАЗНОМУ ПІННОМУ ШАРІ
VF MOISEEV, EV MANOILO, YO MANOILO, KY REPKO, OO ZHUHA, ...
Operational, constructive and hydrodynamic parameters of foam devices
V Moiseev, E Manoilo, N Ponomareva, K Repko, D Davydov
РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ ВОДИ У СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Є Манойло, К Репко
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20