Подписаться
Андрій Сава / Andriy Sava
Андрій Сава / Andriy Sava
д.е.н., с.н.с. / Dr.Sc. Тернопільська державна с/г дослідна станція
Подтвержден адрес электронной почты в домене ternopilds.te.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
242015
Теоретичні засади бухгалтерського обліку в системі управління
А Сава, М Палюх, О Завитій, Н Семенишена
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 21-28, 2017
232017
Організація і методика економічного аналізу ефективності діяльності аграрних підприємств
А Сава, О Завитій
Сталий розвиток економіки, 198-207, 2015
192015
Оцінка економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств
А Сава, О Завитій
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 93-97, 2013
132013
Проблеми і перспективи застосування облікових комп’ютерних технологій в управлінні аграрними підприємствами
АП Сава
Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 193-199, 2011
112011
Направления и формы импортозамещающей модели модернизации региональной экономики
МН Абдуллаева, АХ Агадуллина, ИА Ажаман, Р Алиев, ВФ Аникина, ...
Шелест, 2015
82015
Substantiation of models for forecasting the regional social and economic rural development
PF Andrii Sava, Vitalii Biskup, Inna Petruk, Nataliia Pokotylska
Independent Journal of Management & Production, 626-639, 2020
72020
Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm zabezpechennia vyrobnytstva ekobezpechnoi silskohospodarskoi produktsii.[Organizational and economic mechanism of ensuring of …
AP Sava, BO Sydoruk, OR Oliinyk, SV Dovhan
Ternopil, Ukraine: Krok 263, 2014
72014
Обґрунтування комплексу складових в системі стимулювання екобезпечного аграрного виробництва
А Сава, Б Сидорук
Інноваційна економіка, 139-146, 2013
72013
Обґрунтування комплексу складових в системі стимулювання екобезпечного аграрного виробництва
БО Сидорук, АП Сава
Інноваційна економіка, 139-145, 2013
72013
Система оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
АП Сава, МС Палюх
Інноваційна економіка, 203-208, 2010
72010
Європейський досвід розвитку сільських територій: вивчення можливостей для України
A Сава
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму, 83-85, 2017
62017
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І НАУКОВА ДОКТРИНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
А Сава
Економічний дискурс, 17-25, 2016
62016
Проблеми створення і розвитку інтегрованих формувань на регіональному рівні
А Сава
Інноваційна економіка, 17-22, 2009
6*2009
Проблеми створення і розвитку інтегрованих формувань в агропромисловому комплексі
АП Сава
Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 14, 2009
62009
Udoskonalennya rozvitku sIlskih teritorIy za rezultatami ekonomIko-matematichnogo modelyuvannya [Improvement of rural territories development according to the results of …
A Sava, B Sidoruk, R Voloshin
Institut buhgalterskogo oblIku, kontrol ta analIz v umovah globalIzatsiyi …, 2020
52020
Особливості організації обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах
А Сава, М Палюх
Тернопіль, 2014
52014
Обгрунтування методичних підходів щодо оцінки стану і розвитку соціальної інфраструктури сільських територій
М Саєнко, А Сава
Торгівля і ринок України, 266-275, 2013
52013
Еволюція організаційної структури аграрного виробництва та її вплив на економічний розвиток сільських територій
АП Сава
Інноваційна економіка, 33-38, 2012
52012
Rehulyuvannya rozvytku silskykh terytoriy [Regulation of rural development]
AP Sava
Ternopil: Krok, 2018
42018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20