Подписаться
Andriy Kosenko
Andriy Kosenko
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Somosi
Veres-Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI, 2012
8062012
Верес Шомоши М., Кобелева ТА Комплаенс программа промышленного предприятия [учебник]
ПГ Перерва, Д Коциски
Харьков-Мишкольц: ООО «Планета-принт, 689, 2019
1772019
Compliance prоgrаm: [tutorial]
PG Pеrеrvа, K Gy, M Sоmоsi Vеrеs, TА Kоbiеliеvа
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 2019
1752019
Economic substantiation of outsourcing the information technologies and logistic services in the intellectual and innovative activities of an enterprise
P Pererva, V Kuchynskyi, T Kobielieva, A Kosenko, O Maslak
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (13), 112, 2021
1262021
Антикризові інструменти сталого розвитку підприємства: інноваційна, інвестиційна та маркетингова політика
ПГ Перерва, АВ Косенко, ОП Косенко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2012_25 …, 2012
692012
Трансфер технологий
ПГ Перерва, Д Коциски, Д Сакай, М Верешне Шомоши, ТА Гусаковская, ...
НТУ "ХПИ", 2012
66*2012
Економіка та організація інноваційної діяльності:[підручник]
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов, ОП Косенко, ОІ Маслак, ...
Перерви ПГ, Меховича СА, Погорєлова МІ–Харків: НТУ «ХПІ, 2008
652008
Організація та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов, ОІ Маслак, ВГ Дюжев, ...
НТУ" ХПІ", 2008
522008
Compliance prоgrаm:[tutorial]/PG Pererva [et al.]; ed.: PG Pererva, G. Kосziszky, M. Vеrеs Sоmоsi
PG Pеrеrvа, K Gy
Khаrkоv, 2019
492019
Розвиток організаційно-економічного механізму управління розвитком індустрії туризму та гостинності
PG Pererva, AV Kosenko, MV Maslak, VO Matrosova, IV Dolyna
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2018
482018
Моделювання споживчої, виробничої, інтелектуальної та кадрової складових ресурсного потенціалу
ПГ Перерва, ОП Косенко, АВ Косенко
НТУ" ХПІ", 2012
482012
Evaluating elasticity of costs for employee motivation at the industrial enterprises
P Pererva, O Hutsan, V Kobieliev, A Kosenko, V Kuchynskyi
Problems and Perspectives in Management 16 (1), 124-132, 2018
422018
Соmpliаnсе prоgrаm оf аn industriаl еntеrprisе. Tutоriаl
PG Pеrеrvа, K Gy, M Sоmоsi Vеrеs, TА Kоbiеliеvа
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 689 p., 2019
352019
Innovative compliance of technology to combat corruption
AV Kosenko, MM Tkachev, VM Kobieliev, PG Pererva
Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds, 285-295, 2018
312018
Розвиток організаційних структур трансферу технологій в ВНЗ (комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності)
ПГ Перерва, АВ Косенко, АП Косенко
Видавництво СумДУ, 2009
252009
Розвиток організаційного механізму комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності на основі функціонального підходу
ПГ Перерва, АВ Косенко
Економіка розвитку, 11-16, 2009
242009
Technological market conjuncture: risk assessment commercialization of intellectual property
A Kosenko, P Pererva
Theory, Methodology, Practice-Review of Business and Management 10 (01), 55-62, 2014
202014
Innovative compliance of technology to combat corruption
PG Pererva, AV Kosenko, MM Tkachev, VM Kobieliev
Prague Institute for Qualification Enhancement, 2018
192018
Financial and technological leverage in the system of economic evaluation of innovative technologies
PG Pererva, AP Kosenko, TA Kobielieva, MM Tkachev, NP Tkacheva
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 405-413, 2017
172017
The rank estimate of the commercial potential of intellectual technologies
AP Kosenko, PG Pererva
Academic Society of Michal Baludansky, 2015
132015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20