Подписаться
Валентина Іванівна Тернопільська (Тернопольськая Валентина, Ternopilska Valentina)
Валентина Іванівна Тернопільська (Тернопольськая Валентина, Ternopilska Valentina)
НПУ імені М.П.Драгоманова (Dragomanov National Pedagogical University)
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Довідник з виховної роботи зі студентами
ВІ Тернопільська, ТВ Коломієць, ІО Піонтківська
Навчальне видання-Богдан книга, 2014
832014
Визначення критеріїв сформованості професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів
ВІ Тернопільська, ОВ Дерев’янко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2012
592012
Соціально-комунікативна культура школяра: шляхи сходження
ВІ Тернопільська
Вид-во ПП" Рута", 2008
562008
Система виховання соціально-комунікативної культури учнів загальноосвітньої школи у позаурочній діяльності
ВІ Тернопільська
Інститут проблем виховання АПН, 2009
552009
Формування соціальної відповідальності старшокласників у позанавчальній діяльності
ВІ Тернопільська
Інститут проблем виховання АПН України, 2003
512003
The role of self-government in development of leadership qualities among students
VI Ternopilska
PROBLEMS OF DEVELOPMENT MODERN SCIENCE: THEORY AND PRACTICE, 341-344, 2016
422016
Психологія для старшокласників (від самопізнання до соціальної відповідальності)
ВІ Тернопільська
Центр навчальної літератури, 2004
402004
Відповідальність особистості: гуманітарний аспект
ВІ Тернопільська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 47-50, 2004
402004
Структура професійної компетентності майбутнього фахівця
ВІ Тернопільська
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені …, 2012
392012
До питання виховання учнів молодшого шкільного віку
ВІ Тернопільська
Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку, 109-112, 2014
262014
THEORETICAL ASPECTS OF THE PHENOMENON" AESTHETIC SENSE"
VI Ternopilska
Perspective directions of scientific researches, 339-344, 2016
252016
Сучасні тенденції мотивації навчально-професійної діяльності студентів
ВІ Тернопільська
Вісник національного університету оборони України 5 (30), 141-144, 2012
252012
Культура особистості школяра: постановка проблеми
ВІ Тернопільська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 130-133, 2005
242005
Теоретичні аспекти феномена «соціально-комунікативна культура»
ВІ Тернопільська
Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.–Львів: Львівський …, 2007
232007
Мобільність особистості як предмет наукового дослідження
ВІ Тернопільська
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук …, 2016
222016
Corporate culture of personality: psychological aspects
KA Brovko, VI Ternopilska
Topical issues of contemporary science, 176-178, 2017
212017
A Survey of multicultural education in Ukraine: state approach
I Kovalynska, VI Ternopilska
Thorpe Bowker. Melbourne, Australia, 2016
192016
Шляхи виховання соціально-комунікативної культури молодших школярів
В Тернопільська
Початкова школа 10, 9-12, 2009
182009
Моделювання процесу формування самоосвітньої компетентності майбітніх фахівців
ВІ Тернопільська
Педагогічна освіта: теорія і практика, 16-22, 2016
172016
Нравственные ценности младших школьников: технологии воспитания
ВІ Тернопільська, М Федорова
LAP LAMBERT Academic Publsshing, 2015
172015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20