Подписаться
Волчанська Людмила Валентинівна
Волчанська Людмила Валентинівна
ДГАЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsau.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна сутність інвестицій та інвестиційної привабливості аграрних підприємств
ЛВ Волчанська
Інвестиції: практика та досвід, 102-106, 2014
62014
Формування інвестиційної стратегії економічного розвитку аграрних підприємств
ЛВ Волчанська
Економіка та держава, 120-123, 2014
42014
Формування інвестиційної привабливості аграрних підприємств
ЛВ Волчанська
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук …, 2017
32017
Особливості аграрних підприємств як об’єкта інвестування
ЛВ Волчанська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 88-92, 2016
32016
Облік витрат в аграрних і переробних підприємствах
ГЄ Павлова, ІП Приходько, ЛВ Волчанська
Мукачівський державний університет, 2021
22021
Місце, роль та облікове забезпечення статистичної звітності сільськогосподарського підприємства
ГЄ Павлова, ІП Приходько, ЛВ Волчанська
Бізнес-навігатор, 142-145, 2018
22018
Напрямки покращення інвестиційної привабливості аграрних підприємств
ЛВ Волчанська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 145-147, 2016
22016
Імперативи та джерела інвестування сільськогосподарських підприємств
ЛВ Волчанська
Агросвіт, 57-62, 2013
22013
ФОРМУВАННЯ ОБЛIКОВО-АНАЛIТИЧНОЇ IНФОРМАЦIЇ В СИСТЕМI IНФОРМАЦIЙНО-АНАЛIТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМIЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПIДПРИЄМСТВА
Л Волчанська
Наукові перспективи (Naukovì perspektivi), 2022
2022
Інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємства
ЛВ Волчанська
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2021
2021
Oблiкoвa пoлiтикa щoдo oбopoтних aктивiв пiдпpиємcтвa як зaciб вiдoбpaжeння узгoджeнoї тa дocтoвipнoї iнфopмaцiї
ГЄ Павлова, ІП Приходько, ЛВ Волчанська
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2019
2019
Нормативно-правові засади обліку та аналізу розрахунків за виплатами працівникам аграрної сфери
ГЄ Павлова, ІП Приходько, ЛВ Волчанська
Проблеми системного підходу в економіці, 216-222, 2019
2019
Облікова політика щодо оборотних активів підприємства як засіб відображення узгодженої та достовірної інформації
ГЄ Павлова, ІП Приходько, ЛВ Волчанська
Видавничий дім" Гельветика", 2019
2019
Модель нововведеннь підприємництва для підприємств телекомунікацій
С Дробязко, І Григорук, Г Павлова, Л Волчанська, С Сергійчук
Allied Business Academy, 2019
2019
Стратегічне та інноваційне забезпечення управління основними засобами в контексті економічної безпеки підприємства
ГЄ Павлова, ІП Приходько, ОІ Шалімова
Бізнес-навігатор, 18-21, 2017
2017
Теоретико-методологічні аспекти формування інвестиційної привабливості аграрних підприємств
ВЛ В.
Агросвіт, 57-61, 2013
2013
ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
ГЄ Павлова, ЛВ Волчанська
The VI International Science Conference «Actual tendencies of development …, 0
Нікітко ОО
КО Обиход, ОВ Овчаренко, СВ Огінок, ІВ Осадчук, СЮ Боліла, ...
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ДД АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ, ЛВ ВОЛЧАНСЬКА
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ІНВЕСТИЦІЙ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Длугоборська ЛВ, викладач
АП Гайдуцький, МІ Кісіль, ДФ Крисанов, АЛ Пересада, ВГ Федоренко, ...
Редакційна колегія, 75, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20