Подписаться
Волчанська Людмила Валентинівна
Волчанська Людмила Валентинівна
ДГАЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsau.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна сутність інвестицій та інвестиційної привабливості аграрних підприємств
ЛВ Волчанська
Інвестиції: практика та досвід, 102-106, 2014
62014
Формування інвестиційної привабливості аграрних підприємств
ЛВ Волчанська
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2017
42017
Формування інвестиційної стратегії економічного розвитку аграрних підприємств
ЛВ Волчанська
Економіка та держава, 120-123, 2014
42014
Місце, роль та облікове забезпечення статистичної звітності сільськогосподарського підприємства
ГЄ Павлова, ІП Приходько, ЛВ Волчанська
Бізнес-навігатор, 142-145, 2018
32018
Особливості аграрних підприємств як об’єкта інвестування
ЛВ Волчанська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 88-92, 2016
32016
Облік витрат в аграрних і переробних підприємствах
ГЄ Павлова, ІП Приходько, ЛВ Волчанська
Мукачівський державний університет, 2021
22021
Напрямки покращення інвестиційної привабливості аграрних підприємств
ЛВ Волчанська
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 145-147, 2016
22016
Імперативи та джерела інвестування сільськогосподарських підприємств
ЛВ Волчанська
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВДКС Центр, 2013
22013
ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Л Волчанська, Д Юшковський
Економіка та суспільство, 2023
12023
Облікова політика щодо оборотних активів підприємства як засіб відображення узгодженої та достовірної інформації
ГЄ Павлова, ІП Приходько, ЛВ Волчанська
Видавничий дім" Гельветика", 2019
12019
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ЙОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Г Павлова, Л Волчанська, Д Ковальов
Економіка та суспільство, 2023
2023
ФОРМУВАННЯ ОБЛIКОВО-АНАЛIТИЧНОЇ IНФОРМАЦIЇ В СИСТЕМI IНФОРМАЦIЙНО-АНАЛIТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМIЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПIДПРИЄМСТВА
Л Волчанська
Наукові перспективи (Naukovì perspektivi), 2022
2022
Інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємства
ЛВ Волчанська
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2021
2021
Oблiкoвa пoлiтикa щoдo oбopoтних aктивiв пiдпpиємcтвa як зaciб вiдoбpaжeння узгoджeнoї тa дocтoвipнoї iнфopмaцiї
ГЄ Павлова, ІП Приходько, ЛВ Волчанська
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2019
2019
Нормативно-правові засади обліку та аналізу розрахунків за виплатами працівникам аграрної сфери
ГЄ Павлова, ІП Приходько, ЛВ Волчанська
Проблеми системного підходу в економіці, 216-222, 2019
2019
Модель нововведеннь підприємництва для підприємств телекомунікацій
С Дробязко, І Григорук, Г Павлова, Л Волчанська, С Сергійчук
Allied Business Academy, 2019
2019
Стратегічне та інноваційне забезпечення управління основними засобами в контексті економічної безпеки підприємства
ГЄ Павлова, ІП Приходько, ОІ Шалімова
Бізнес-навігатор, 18-21, 2017
2017
Теоретико-методологічні аспекти формування інвестиційної привабливості аграрних підприємств
ВЛ В.
Агросвіт, 57-61, 2013
2013
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
Л ВОЛЧАНСЬКА, Л КАРПЕНКО
АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Л Волчанська
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20