Марина Моторигіна
Марина Моторигіна
Національний юридичний університет імені Ясрослава Мудрого
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції
МГ Моторигіна
Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015, 0
21
Функції сторони захисту в змагальному кримінальному провадженні
МГ Моторигіна
Університетські наукові записки, 347-351, 2013
32013
Проблеми визначення моменту набуття підозрюваним статусу обвинуваченого
МГ Моторигіна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
22015
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СТОРОНИ ЗАХИСТУ У ЗМАГАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Моторигіна
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 120–125, 2013
22013
Змагальний тип кримінального процесу
МГ Моторигіна
Теорія і практика правознавства, 12-17, 2012
22012
Щодо ролі держави в забезпеченні ефективного захисту у кримінальному провадженні в контексті практики Європейського суду з прав людини
МГ Моторигіна
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 158-163, 2019
12019
Втілення міжнародно-правових стандартів ефективного захисту в національне кримінальне процесуальне законодавство
МГ Моторигіна
Журнал східноєвропейського права, 156-168, 2019
2019
Яновська Олександра Григорівна–доктор юридичних наук, профе-сор, професор кафедри правосуддя Київського національного універ-ситету імені Тараса Шевченка; Янович Юрій …
МГ Моторигіна
2018
Проблеми набуття особою статусу обвинуваченого
Моторигіна
Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація …, 2015
2015
Стандарти ефективного захисту у практиці Європейського суду з прав людини
Моторигіна
Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству …, 2015
2015
Поняття та ознаки сторони у кримінальному провадженні
Моторигіна
Теорія і практика сучасної юриспруденції 2, 99-103, 2014
2014
Міжнародно-правові стандарти ефективного захисту
Моторигіна
Юридична осінь 2014 року, 135-138, 2014
2014
Позиція потерпілого при закритті кримінального провадження у зв’язку з примиренням сторін
Моторигіна
Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних …, 2013
2013
Уголовно-процессуальные полномочия стороны защиты в судебном производстве в суде первой инстанции в Украине и России
Моторыгина
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 69–73, 2013
2013
Поняття, предмет та мета гарантій прав учасників кримінального провадження
Моторигіна
Вісник Луганського університету внутрішніх справ, 9–13, 2013
2013
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ В СУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ В УКРАИНЕ И РОССИИ
МГ Моторыгина
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 69-73, 2013
2013
Змагальний тип кримінального процесу
МГ Моторигіна
Theory and practice of jurisprudence 1 (3), 25-25, 2013
2013
Сутність кримінально-процесуальних функцій
Моторигіна
Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального …, 2012
2012
Состязательный тип уголовногопроцесса
МГ Моторыгина
Теорія і практика правознавства 1 (2), 2012
2012
Состязательный тип уголовногопроцесса
МГ Моторыгина
Теорія і практика правознавства 1 (2), 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20