Андрій Гнатюк, Андрей Гнатюк, Gnatiuk Andrii
Андрій Гнатюк, Андрей Гнатюк, Gnatiuk Andrii
Асистент кафедри кримінального та адміністративного права і процесу Полтавського юридичного
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Нагляд прокурора за законністю повідомлення особі про підозру: основні напрями.
АЮ Гнатюк
Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія "Юрид. науки" 3 (3), 245-249, 2014
32014
Процесуальні відносини прокурора зі слідчим: відповідність українського законодавства рекомендації R (2000) 19 Комітету міністрів Ради Європи
АЮ Гнатюк
Наук. вісник Ужгородського нац. ун–ту. Серія «Право» 2 (33), 145-147, 2015
12015
Цілі досудової кримінальної процесуальної діяльності прокурора та його функції
АЮ Гнатюк
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки, 235-241, 2015
12015
Теорія структурного функціоналізму – методологічна основа дослідження функціональної структури діяльності прокурора у досудовому провадженні
АЮ Гнатюк
Интеграция Молдовы и Украины в Европейский Союз : правовой аспект: м–лы …, 2015
2015
Окремі аспекти співвідношення кримінальних процесуальних функцій і повноважень прокурора
АЮ Гнатюк
Акт. питання правової теорії та юрид. практики : м–ли Міжн. наук.–практ …, 2015
2015
Окремі аспекти співвідношення предмету відання і функцій прокурора у досудовому провадженні
АЮ Гнатюк
Акт. проблеми крим. права та процесу : м–ли Всеукр. наук.–практ. конф …, 2015
2015
Щодо доцільності правової регламентації початку досудового розслідування як виняткового повноваження прокурора
АЮ Гнатюк
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 254-262, 2015
2015
Інформаційна довідка про авторів
АБ Салман, НІ Атаманчук, МІ Баженов, ЛМ Бостан, ВВ Віталійович, ...
Запорізького національного університету, 237, 2015
2015
Функция процессуального руководства прокурора досудебным производством: причины и временные пределы существования
АЮ Гнатюк
«Legea și viața» ("Закон и Жизнь") 2 (2), 52-55, 2014
2014
Критерії дотримання розумних строків досудового розслідування як предмет нагляду прокурора
АЮ Гнатюк
Акт. питання досуд. розслідування та сучасні тенденції розвитку …, 2014
2014
Нагляд прокурора за дотриманням права на захист свідка.
АЮ Гнатюк
Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11