Наталья Харасик
Наталья Харасик
НЮУ им.Ярослава Мудрого, кафедра истории государства и права Украины
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Правове регулювання працевлаштування робітників та службовців в УСРР в період Нової економічної політики (1921–1929 рр.)
НО Харасик
Форум права, 1098-1103, 2013
22013
Право на працю та обов'язок працювати у Конституціях УРСР
НО Харасик
2013
Плани семінарських занять, тематика курсових робіт та методичні поради до їх виконання з навчальної дисципліни" Історія держави і права України": для студентів I курсу заоч. фак-ту
ВД Гончаренко, ГГ Каратаєва, МШ Киян, КМ Лісогорова, ВА Лизогуб, ...
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Соціальне страхування на випадок безробіття в УСРР під час НЕПу (1921-1929 рр.)
НО Харасик
Форум права, 376-380, 2010
2010
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни" Теорія держави і права"
ОВ Петришин, ІВ Бенедик, ІО Биля-Сабадаш, ДО Вовк, ІО Гайдамака, ...
видавництво" Право", 2010
2010
Проблеми законності. 2004. Вип. 69
ОА Гриценко, ОР Дашковська, ДА Шигаль, НО Харасик, ІІ Дахова, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004
2004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–6