Подписаться
Ганна Презлята
Ганна Презлята
доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Подтвержден адрес электронной почты в домене pu.if.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Заняття фізкультурою та здоров’я: мед.-пед. моніторинг
Г Презлята, А Шпільчак
Київ: Вид. дім «Шкіл. світ, 2006
152006
Формування здорового способу життя засобами фізичної культури
ГВ Презлята
Обрії.–1998 1, 121-130, 1998
91998
Сучасні уявлення про рухову активність людини
ВВ Озарук, ГВ Презлята, СІ Курилюк
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 87-96, 2014
72014
Складники професійного іміджу майбутнього вчителя фізичної культури
ЛВ Ковальчук, ІМ Ткачівська, ГВ Презлята, СІ Курилюк
Physical education, sport and health culture in modern society, 61-66, 2012
62012
Чинники формування свідомого ставлення студентів до власного здоров'я
Н Варварук, Г Презлята
Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту, 24-25, 2006
62006
Заняття фізкультурою та здоров’я./Г
Г Презлята
Презлята, А. Шпільчак. Медико-педагогічний моніторинг Київ. Видавничий дім …, 2006
52006
Формування валеологічних компетенцій студентів медичних коледжів у процесі фізичного виховання
ЯФ Остафійчук, ГВ Презлята, П Островський, БМ Мицкан
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 3-12, 2014
42014
Підлітковий вік як найсприятливіший період соціалізації особистості засобами фізичної культури
Р Човган, М Соя, Г Презлята
Physical education, sport and health culture in modern society, 15-19, 2011
32011
Методика оцінки рівня сформованості особистісної компетентності до здорового способу життя
НО Варварук, ГВ Презлята
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 3-9, 2010
32010
Діагностика стану валеологічної компетентності студентів медичних коледжів
Я Остафійчук, Г Презлята, Б Мицкан
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2013
22013
Інтеграційний підхід в становленні валеологічних компетенцій студентів–медиків
ЯФ Остафійчук, ГВ Презлята, БМ Мицкан
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2013
22013
Історична ретроспектива становлення понять «здоров’я»,«здоровий спосіб життя» людини
Г Презлята
Вісник Прикарпатського університету. Сер.: Фізична культура.–2012.-Вип 15, 3-12, 0
2
Теоретико-методологічні аспекти формування потреби до рухової активності учнів початкових класів
ВВ Озарук, ГВ Презлята
НПУ імені МП Драгоманова, 2015
12015
Педагогічна підтримка школярів у формуванні здорового способу життя
ГВ Презлята, БП Лісовський, З Остап’як
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 10-17, 2013
12013
Теоретико-методичне обґрунтування розвитку соціальної активності підлітків засобами фізичної культури
ММ Соя, ГВ Презлята, Р Човган
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 63-71, 2011
12011
Гендерні погляди сім’ї на проблему формування здорового способу життя
ГВ Презлята
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 3-7, 2011
12011
Валеологічна компонента навчальних програм у медичних закладах освіти
ЯФ Остафійчук, ГВ Презлята, БМ Мицкан
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 3-6, 2011
12011
Формування педагогічної майстерності вчителя фізичної культури
ГВ Презлята, ІП Випасняк, ГА Ковальчук
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 45-49, 2010
12010
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки/уклад. АВ Цьось, СП Козіброцький.–Луцьк: Волин. нац. ун …
І Ляхова, И Ляхова
1
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ
М Боб’як, Г Презлята
Друкується за ухвалою вченої ради факультету фізичного виховання і спорту 32 …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20