Follow
Катерина Чорна
Title
Cited by
Cited by
Year
Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді
І Бех, К Чорна
Гірська школа українських Карпат, 26-37, 2015
1542015
Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді: Тези
ІД Бех, КІ Чорна
ХНТУСГ, 2015
1092015
Національна ідея в становленні громадянина-патріота України:(програмно-виховний контекст)
ІД Бех, КІ Чорна
Київ: ІПВ АПН України, 2008
802008
Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів загально-освітньої школи
І Бех, Н Ганнусенко, К Чорна
Українське релігієзнавство, 265-281, 2005
802005
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
582011
Виховання громадянина, патріота, гуманіста: навч.-метод. посіб.
КІ Чорна
К.: ТОВ «ХІК, 56, 2004
472004
Громадянське виховання–нагальна потреба України
К Чорна
Освіта України 51 (52), 5, 2000
302000
Патріотизм–духовна цінність молодих громадян України
КІ Чорна
Цінності освіти і виховання. Науково-методичний збірник/За заг. ред. ОВ …, 1997
291997
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
252009
Патріотичне виховання дітей та молоді
І Бех, К Чорна
Позашкілля 10, 9-16, 2011
232011
Основні проблеми та напрями виховання молодого громадянина незалежної України
КІ Чорна
Нові технології виховання, 28-32, 1995
231995
Основні пріоритети у вихованні національної самосвідомості і громадянської культури старшокласників
КІ Чорна
Педагогіка і психологія, 125-130, 1994
231994
Зміст патріотичного виховання школярів в умовах державотворчого процесу в Україні
КІ Чорна
Виховання патріотизму у дітей та молоді в сучасних соціально-економічних …, 1999
201999
Цінності консолідації української нації
КІ Чорна
Освіта»: Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик 44 (5635), 4, 2014
152014
Національна ідея як фактор становлення патріотизму у дітей та молоді
К Чорна
Шлях освіти 3, 5-11, 2008
152008
Особистісно зорієнтована система громадянського виховання школярів
КІ Чорна
Моральнодуховний розвиток особистості в сучасних умовах (Теоретико-методичні …, 2000
132000
Виховання моральності підростаючого покоління: наук.-метод. посіб.
КІ Чорна, ВО Білоусова, НІ Ганнусенко
К.: Богдана 285, 2005
102005
Суть патріотизму і його виховання в сучасних умовах
К Чорна
Виховання в сучасному освітньому просторі/К. Чорна.–Київ-Умань, 74-78, 1997
101997
Національна ідея у виховному процесі школи
І Бех, К Чорна
Шкільний світ, 461, 2008
92008
Основні пріоритети виховання громадянина-патріота в умовах інформаційного суспільства
КІ Чорна
Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету …, 2013
82013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20