Подписаться
Купрєєнко М.В.  Купреенко М.В. MV Kupreenko
Купрєєнко М.В. Купреенко М.В. MV Kupreenko
асистент кафедри ТМФВ і СД Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вікові особливості студентів спеціальностей вищих навчальних закладів на заняттях фізичною культурою
ОВ Непша, МВ Купрєєнко, ВС Ушаков
Історико-географічний дискурс проблем геосфери: матер. Міжнар. наук.-практ …, 2016
362016
Самоконтроль студентів під час занять фізичною культурою і спортом на секційних заняттях
МВ Купрєєнко, ОВ Непша
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матер …, 2016
262016
Використання освітньо-розвиваючих та оздоровчих видів гімнастики на уроках фізичної культури
МВ Купрєєнко, ОВ Непша, ВС Ушаков
Україна в гуманітарних і соціально-економічних Вимірах: матеріали ІІ Всеукр …, 2017
192017
Сутність професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури
АШ Абдураман, МВ Купрєєнко, ОВ Непша
Актуальные научные исследования в современном мире 4 (1 (45)), 38-43, 2019
182019
Педагогічні умови формування професійної спрямованості вчителів фізичної культури
Іваненко В.В. Купрєєнко М.В. Непша О.В.
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті …, 2018
102018
Формування культури здоров’я в процесі фізичного виховання школярів
ЄО Карабанов, МВ Купрєєнко, ОВ Непша
Північне Приазов’я: проблеми регіонального розвитку у міжнародному контексті …, 2017
102017
Використання фізкультурно-оздоровчих технологій в оптимізації рухової активності студентської молоді
М.В. Купрєєнко О.В. Непша
Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і …, 2017
102017
Здоров’язберігаючі технології в роботі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
АШ Абдураман, МВ Купрєєнко, ОВ Непша, АА Проценко, ВС Ушаков
Алексєєвські краєзнавчі читання: Матеріали регіональної наук.-практ. конф …, 2015
72015
Особливості навчально- тренувального процесу в жіночому баскетболі
Іваненко В.В. Купрєєнко М.В. Непша О.В.
Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали Всеукраїнської …, 2017
52017
Місце та значення лікувальної фізичної культури в програмі фізичної реабілітації при захворюванні на сколіоз у осіб зрілого віку
Купрєєнко М.В. Непша О.В.
Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: збірник …, 2017
52017
Вiковi особливостi студентiв спецiальностей вищих навчальних закладiв на заняттях фiзичною культурою
ОВ Непша, МВ Купр, ВС Ушаков
52016
Electric myographic control of electric therapeutic apparatus-ceragem master cgm 3500 influence on backbone of patients with scoliosis
MV Kupreenko
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2015
52015
Як зберегти своє здоров'я?
ВВ Іваненко, МВ Купрєєнко
Філософія здоров’я–здоровий спосіб життя–здорова нація: зб. ст., тез і …, 2018
42018
Купрєєнко МВ Використання фiзкультурно-оздоровчих технологiй в оптимiзацiї рухової активностi студентської молодi
МВ Купр, ОВ Непша
42017
Загальні принципи складання програми фізичної реабілітації осіб зі сколіозом
МВ Купрєєнко ОВ Непша
Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного …, 2016
42016
Купрєєнко МВ Самоконтроль студентiв пiд час занять фiзичною культурою i спортом на секцiйних заняттях
МВ Купр, ОВ Непша
42016
Modern aspects of science. Professional training of future physical education teachers in higher education institutions of Ukraine
OV Kotova, AA Protsenko, HP Sukhanova, MV Kupreenko, ОV Nepsha
Mezinárodní Ekonomický Institut sro 10, 281-290, 2021
32021
Форми фізичної рекреації як підґрунтя формування здорового стилю життя студентської молоді
Г Суханова, М Купрєєнко, В Іваненко
Kolegium redakcyjne, 241, 2021
32021
Мотиваційно-ціннісне ставлення студенток педагогічного університету до занять з фізичного виховання
МВ Купрєєнко, ІВ Ребар, ВС Ушаков
Філософські обрії сьогодення: зб. тез за матеріалами Міжнар. наук.-практ …, 2020
32020
Особливості проведення лікувальної фізичної культури у осіб зі сколіозом на період щадного рухового режиму.
Купрєєнко М.В Непша О.В.
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. Матеріалів V Міжнарод …, 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20