Follow
Oлена Іваненко/ Olena Ivanenko/ O. І. Іваненко / Е. И. Иваненко
Oлена Іваненко/ Olena Ivanenko/ O. І. Іваненко / Е. И. Иваненко
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінка впливу іонів твердості на ефективність очищення води від іонів міді
ІМ Макаренко, ЮВ Носачова, ОІ Іваненко
Вісник НТУУ «КНУ». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, 12, 2014
152014
Застосування феритних матеріалів в процесах очищення води: монографія
ВМ Радовенчик, ОІ Іваненко, ЯВ Радовенчик, ТВ Крисенко
Біла Церква: Видавництво ОВ Пшонківський, 2020
72020
Определение состава газовых выбросов обжиговых печей при производстве электродов.
БВВ Панов Е.Н., Шилович И.Л., Иваненко Е.И.
Вісник НТУУ "КПІ"Серія "Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження", 75-77, 2012
5*2012
Підхід до національної оцінки ризиків для критичної інфраструктури
ОІ Іваненко
Вестник Херсонского национального технического университета, 9-22, 2020
32020
Тепловые и химические аспекты образования Co в процессе обжига электродов
ЕН Панов, ИЛ Шилович, ЕИ Иваненко, ВВ Буряк
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (6 (58)), 15-18, 2012
32012
Використання відсівів гранітного щебеню для виробництва товарного бетону
ОІ Іваненко, КО Кравченко, ММ Вірник, АІ Титюк
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (12 (56)), 16-18, 2012
32012
Окисление Fe (II) кислородом воздуха для получения суспензии магнетита (Обзор)
ВМ Радовенчик, ЕИ Иваненко
Экотехнологии и ресурсосбережение, 37-48, 2001
32001
Очищення стічних вод від іонів важких металів та радіоізотопів феритним методом
ОІ Іваненко
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за …, 0
3
The estimation of influence of kinetic factors on content of CO in the process of baking of electrodes
IEI Gomelya N.D.
THE IX INTERNATIONAL YOUTH SCIENCE ENVIRONMENTAL FORUM "ECOBALTICA'2012" St …, 2012
22012
Совместная утилизация железо-и хромсодержащих растворов
ВМ Радовенчик, ЕИ Иваненко, ВД Коростятинец
Экотехнологии и ресурсосбережение, 36-38, 2001
22001
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО ЦЕОЛІТУ СОКИРНИЦЬКОГО РОДОВИЩА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОКСИДНО-МАРГАНЦЕВОГО КАТАЛІЗАТОРА ОКИСЛЕННЯ МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ
ОІ Іваненко, ДА Крисенко, ТВ Крисенко, ВЮ Тобілко
Вестник Херсонского национального технического университета, 26-37, 2020
12020
Ресурсосберегающие технологии в процессах реагентной очистки минерализованных вод
ИН Трус, НД Гомеля, ЕИ Иваненко, ВИ Воробьева, АЮ Флейшер
Проблемы геологии и освоения недр: труды XXI Международного симпозиума имени …, 2017
12017
Соціальна роль фізичної культури та спорту
ОІ Іваненко
ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, 2017
12017
Вилучення розчинених у воді окисників за допомогою іонітів, модифікованих сульфітами
МД Гомеля, ТО Шаблій, ОІ Іваненко, ТВ Крисенко
Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 89-98, 2016
12016
Ультрафільтрація водорозчинних полімерів на магнітоактивних мембранах
В Коновалова, А Бурбан, О Іваненко, П Перхун
12015
Подрібнювальні тіла барабанних млинів і дробарок (огляд конструкцій)
ІО Мікульонок, АЯ Карвацький, СВ Лелека, ОІ Іваненко
Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія …, 2022
2022
Валкові дробарки і млини (Огляд конструкцій)
ІО Мікульонок, АЯ Карвацький, СВ Лелека, ОІ Іваненко
Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія …, 2022
2022
Системи моніторингу якості повітря в м. Києві
ВМ Радовенчик, ОІ Іваненко, ТВ Крисенко, ЯВ Радовенчик
Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія …, 2022
2022
Block catalytic system for neutralization of carbon monoxide based on aerated concrete
ОІ Іваненко, ВМ Радовенчик, АЯ Карвацький, ІО Мікульонок, ...
Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія …, 2021
2021
Використання хром-феритного каталізатора для очищення димових газів металургійного виробництва
С Довголап, О Іваненко
Матеріали міжнародної науково-практиченої конференції" Екологія. Людина …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20