Подписаться
Кирєєва Ірина
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
852009
Загальні засади припинення прав громадян щодо природних об’єктів
ІВ Кирєєва
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 06 «Земельне право, 2008
122008
Припинення прав громадян України щодо використання природних об’єктів: підстави та порядок:[монографія]
ІВ Кирєєва
Х.: ФІНН, 2009
82009
Етапи розвитку законодавства, що регулює припинення прав громадян щодо природних об’єктів
ІВ Кирєєва
Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб./відп. ред. ВЯ Тацій.—Х.: Нац …, 2008
52008
Фінансове право: підручник
ОМ Бандурка, ОП Гетманець, ЮМ Жорнокуй, ВГ Жорнокуй, ІВ Кирєєва, ...
Харків, 2017.–392 с., 2017
42017
Безпека життєдіяльності та охорона праці: підручник
ВВ Сокуренко, ОМ Бандурка, СМ Бортник, ОВ Брусакова, ...
Харків: ХНУВС, 2021.–308 с., 2021
32021
Громадяни як суб'єкти сталого, екологічно збалансованого використання природних ресурсів
ІВ Кирєєва
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2010
32010
Використання природних ресурсів для розвитку територіальних громад
КІ Валеріївна, КД Вікторівна
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 287-290, 2020
2*2020
Правові передумови реалізації загального використання об’єктів рослинного світу як різновиду загального природокористування
ІВ Кирєєва
Юридичний науковий електронний журнал.-2018.-№ 2.-С. 104-106, 2018
22018
Специфіка припинення публічних форм права власності на землю
ІВ Кирєєва
Наше право.-2015.-№ 2.-С. 136-140, 2015
22015
Відшкодування екологічної шкоди під час припинення господарської діяльності
ІВ Кирєєва
Наше право.-2014.-№ 2.-С. 125-128, 2014
22014
Фінансовий тероризм як загроза фінансовій безпеці держави
ІВ КИРЄЄВА
Друкується за рішенням оргкомітету відповідно до доручення Харківського …, 2021
12021
Відшкодування екологічної шкоди як умова забезпечення економічної безпеки держави
ІВ Кирєєва
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави …, 2020
12020
Відносини припинення прав суб’єктів господарювання щодо використання природних об’єктів
ІВ Кирєєва
Європейські перспективи, 110-114, 2014
12014
Примусове припинення прав громадян щодо природних об’єктів як особливий різновид еколого-правової санкції
ІВ Кирєєва
Право і Безпека, 282-285, 2011
12011
Публічні інтереси у сталому екологічно збалансованому природокористуванні
ІВ Кирєєва
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 323-3287, 2011
12011
Захист екологічних прав громадян працівниками поліції в умовах воєнного стану
ІВ Кирєєва
Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в …, 2023
2023
Значення приватної власності на землю для економічної безпеки країни
ІВ Кирєєва
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави …, 2023
2023
Проблеми відповідальності за екологічну шкоду, заподіяну країною-терористом військовою агресією
ІВ Кирєєва
Право і безпека.–2023.–№ 3 (90).–С. 179-189, 2023
2023
Забезпечення відшкодування екологічної шкоди, заподіяної внаслідок злочинних дій держави-терориста, як складова фінансової безпеки
ІВ Кирєєва
Актуальні питання фінансової безпеки: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф …, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20