Ануш Туманянц
Ануш Туманянц
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Контрольні функції суду у сфері кримінального судочинства
АР Туманянц
Х.: Основа 108, 118, 2000
412000
Судовий контроль за законністю і обґрунтованістю процесуальних рішень органів досудового слідства
АР Туманянц
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 09 «Кримінальний процес та криміналістика, 1998
321998
Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судових функції у досудовому провадженні
АР Туманянц
Форум права, 896-901, 2011
302011
Запровадження інституту медіації в кримінальне судочинство України
АР Туманянц
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
122009
Посередництво в урегулюванні правових суперечок: досвід США
АР Туманянц
112007
Повноваження прокурора в судовому провадженні у першій інстанції
КВВ Туманянц Ануш Робертівна
Х.:ТОВ «Оберіг», 2016
9*2016
Медіація в сучасній європейській практиці: досвід Франції та Бельгії
АР Туманянц
82007
Суб’єкти оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (за КПК України 2012 р.)
АР Туманянц
Форум права, 769-776, 2012
52012
Деякі питання впровадження ідеї відновного правосуддя в кримінально-процесуальне законодавство України
МО Карпенко, АР Туманянц
52006
Прокурор у суді присяжних: участь у судовому слідстві
ТА Робертівна
Часопис Хмельніцького інститута регіонального управління та права, 285-288, 2005
5*2005
Прокурор у суді присяжних: участь у судовому слідстві
АР Туманянц
Університетські наукові записки, 285-287, 2005
52005
Судебный контроль за законностью и обоснованностью процессуальных решений органов досудебного следствия
АР Туманянц
спец. 12.00. 09/АР Туманянц, 1998
51998
Судовий контроль як засіб забезпечення законності в досудовому кримінальному провадженні
ДА Пєший
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
42014
Європейські стандарти захисту прав людини при оскарженні ухвал слідчого судді під час досудового розслідування
АР Туманянц
42013
Втручання у приватне спілкування як елемент системи слідчих (розшукових) дій
СВ Єськов
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2013
42013
Інститут слідчого судді за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
ТА Робертівна
Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету …, 2013
4*2013
Інститут слідчого судді за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
АР Туманянц
Університетські наукові записки, 293-299, 2013
42013
Відшкодування процесуальних витрат як захід кримінальної процесуальної відповідальності
Р Білокінь
Підприємництво, господарство і право, 150-155, 2016
3*2016
Следственный судья как субъект уголовной процессуальное деятельности
ТА Робертовна
Уголовное судопроизводство, 11-15, 2013
3*2013
Проблема створення належного законодавчого забезпечення адвокатської діяльності в Україні
ОВ Капліна, ОВ Каплина, АР Туманянц
32007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20