Марина Черкас
Title
Cited by
Cited by
Year
Функції правосвідомості в механізмі правового регулювання
МЄ Черкас
Х.: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2010
192010
Оціночна функція правової свідомості: зміст та особливості
М Черкас
Юридична Україна, 22-27, 2009
132009
Правосвідомість та її функції в механізмі правового регулювання: монографія
МЄ Черкас
Х.: Право, 2014
112014
Актуальні проблеми формування правосвідомості в Україні
МЄ Черкас
Право та інновації, 169-175, 2015
62015
Радикалізм як форма деформації правосвідомості
МЄ Черкас
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 117-127, 2014
52014
Витоки правового нігілізму та його вплив на цінність права
М Черкас
Вісник Національної академії правових наук України, 73-80, 2013
22013
Чинники та фактори оптимізації правової свідомості
МЄ Черкас
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2012
22012
Функції правосвідомості: поняття й система
МЄ Черкас
Проблеми законності.–Вип 93, 9-14, 2008
22008
Правовий менталітет як складова правосвідомості: особливості становлення та розвитку в Україні
МЄ Черкес
Право та інновації, 23, 2018
12018
Пізнавальна функція правової свідомості на правотворчій стадії механізму правового регулювання
МЄ Черкас
видавництво" Право", 2008
12008
чинники, що впливають на формування правосвідомості в Україні
МЄ Черкас
Вісник Національної академії правових наук України, 172-182, 2016
2016
Державне будівництво та місцеве самоврядування
Д БУДІВНИЦТВА
2014
Особистісні властивості курсантів-правознавців у процесі формування ставлення до права
НМ Теслик
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2012
2012
Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2012. Вип. 23
ДО Вовк, ІВ Процюк, МА Вороніна, МГ Хаустова, МЄ Черкас, ...
видавництво" Право", 2012
2012
Деформації правосвідомості як чинники протиправної поведінки особи
МЄ Черкас
видавництво" Право", 2012
2012
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Л Наливайко, В Ліпкан, Ю Максименко, М Черкас, Н Морозова, ...
2011
Вплив деформації правової свідомості на механізм правового регулювання
МЄ Черкас
Університетські наукові записки, 51-55, 2011
2011
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни" Теорія держави і права"
ОВ Петришин, ІВ Бенедик, ІО Биля-Сабадаш, ДО Вовк, ІО Гайдамака, ...
видавництво" Право", 2010
2010
Проблеми законності. 2008. Вип. 93
МГ Хаустова, МЄ Черкас, АІ Козаченко, СА Черниченко, ВО Величко, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2008
2008
Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2008. Вип. 16
СГ Серьогіна, ІВ Процюк, ІВ Гетьман, ІО Биля-Сабадаш, ...
видавництво" Право", 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20