Сердюк  О. В. , Serdiuk , Serdyuk
Title
Cited by
Cited by
Year
International Actors, Democratization and the Rule of Law: Anchoring democracy
Magen, Petrov, Serdyuk, Morlino
Routledge, 2008
1942008
Democratization and the European Union: comparing central and eastern European post-communist countries
M eds), Petrov, Serdiuk
Routledge, 2010
522010
Соціологічний підхід в сучасному правознавстві: пізнання соціальності права.Монографія. /О.В.Сердюк. – Харків.: Яшма, 2007. – 320 с.
О Сердюк
Яшма, 2007
402007
Конфліктологія.
ЛМ Герасіна, МІ Панов, НП Осипова, ОВ Сердюк
Право, 2002
38*2002
Соціологія: підручник
Осипова, Клімова, Сердюк
Юрінком-інтер, 2003
242003
Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ Посібник для суддів
М Буроменський, О Сердюк, П Ірина
172008
Методологічні дослідження в правознавстві: зміна парадигм
Сердюк
Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. /Ред. кол.: С.В …, 2005
162005
ОснОви судОвої журналістики: пОсібник для журналістів
М Буроменський, О Сердюк, І Підкуркова
152009
Оцінювання якості в адмініструванні судової діяльності: проблеми операціоналізації
Сердюк
Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія …, 2012
92012
Ukraine: The quest for democratization between Europe and Russia
R Petrov, O Serdyuk
Magen, A. and Morlino, L.(eds), 2008
92008
Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) : монографія
Баулін, Борисов, Сердюк
Кроcсроуд, 2007
72007
Перешкоди приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод : Висновок Суду ЄС 2/13 від 18 .12. 2014 р.
Сердюк
Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за …, 2015
62015
Доброчесне інформаторство (whistle-blowing) як інструмент протидії корупції
Буроменський, Сердюк
Бюлетень Міністерства юстиції України, 32-40, 2013
62013
Типологія підходів у методології сучасного правознавства
Сердюк
Форум права, 2008
52008
Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] : компендіум / [Сердюк О. В. та ін.] ; за заг. ред. проф. О. В. Сердюка, І. В …
Сердюк
42018
Ukraine: a constitutional design between façade democracy and effective transformation?
O Serdiuk, R Petrov
42010
Ораторське мистецтво:підручник / ред : МП Требін, ГП Клімова
Требін, Клімова
право, 2013
32013
Соціологічні аспекти методології оцінювання якості функціонування правових інститутів (на прикладі суду). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О …
Сердюк
32010
Соціологічний підхід у сучасному правознавстві : філософсько - правове дослідження . ОВ Сердюк спец. 12.00. 12.–Філософія права/ОВ Сердюк.–Харків., 2010.–28 с
Сердюк
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2010
3*2010
Оцінка соціально-економічних витрат при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Буроменський, Сердюк, Точений
ЮСТІНІАН, 2008
22008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20