Подписаться
Марина Ярута, Yaruta Marina
Марина Ярута, Yaruta Marina
Харківський національний аграрний університет ім.В.В. Докучаєва
Подтвержден адрес электронной почты в домене knau.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка та організація інноваційної діяльності
ОІ Гуторов, МЮ Ярута, СІ Сисоєва
Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2019
52019
Орендні відносини – як гнучкий інструмент землегосподарювання в період становлення ринку землі в Україні
ОІ Гуторов, МЮ Ярута
Вісник СНАУ 4 (71), 81-86, 2017
42017
Удосконалення сучасного сільськогосподарського управління та методологія стратегічного управління земельними ресурсами
МЮ ЯРУТА
ВІСНИК ХНАУ, серія "Економічні науки", С. 237–247, 2019
12019
Емфітевзис як прогресивний вид прав на сільськогосподарську земельну ділянку
МЮ ЯРУТА
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в …, 2019
2019
Інноваційність Національної системи землекористування
ІО Шарко, МЮ Ярута
Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ Докучаєва, 2019
2019
Ринок земель сільськогосподарського призначення сучасної Франції у проекції для України
МЮ ЯРУТА
ВІСНИК ХНАУ, серія "Економічні науки", с. 276-285., 2019
2019
Інноваційний механізм управління земельними ресурсами
МЮ ЯРУТА
К.: Інститут агрое-кології і природоко-ристування, 2018
2018
Земельні ресурси – основа розвитку територіальних громад
МЮ ЯРУТА
Полтава: Полтавська державна агарна академія, 2018
2018
Колізії української земельної політики та її адаптація до вимог Європейського Союзу
МЮ Ярута
ХНАУ: Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора …, 2018
2018
Агроекологічні особливості використання земельно-ресурсного потенціалу
МЮ Ярута
Передумови та перспективи раціонального використання природно-ресурсного …, 2018
2018
Тенденції розвитку сучасного сільськогосподарського землекористуваня
МЮ Ярута
Вісник ХНАУ, 286-297, 2018
2018
Сучасні засади формування системи управління земельними ресурсами як складової ефективного земелекористування
МЮ Ярута
Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу …, 2018
2018
Права власності на землю в сучасному землекористуванні
МЮ Ярута
Вісник ХНАУ, 120-127, 2017
2017
Інвестування в аграрний сектор як складова забезпечення сталого відтворення земельно-ресурсного потенціалу
МЮ Ярута
Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки …, 2017
2017
Земля - просторовий базис та специфічний матеріальний фактор виробництва у сільському господарстві
МЮ Ярута
Проблеми і перс-пективи інноваційно-го розвитку аграрного сектора економіки …, 2017
2017
Земельна реформа та її роль у сучасному аграрному секторі України
МЮ Ярута
Матеріали підсу-мкової наукової кон-ференції професорсь-ко-викладацького …, 2017
2017
Сучасний стан грошової оцінки землі в Україні
МЮ Ярута
Проблеми природоко-ристування в процесі реформування відно-син власності, 72-81, 2017
2017
Сучасний стан, поняття та види обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення
ТІ Олійник, МЮ Ярута
Формування конкурентоспроможного АПК України в умоах транзитивної еко-номіки …, 2017
2017
Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та шляхи досягнення ефективного функціонування
МЮ Ярута
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в …, 2016
2016
Доцільність, перспективи та недоліки впровадження земельної іпотеки
МЮ Ярута
Сучасні напрями розвитку економіки і менеджменту на підп-риємствах України …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20