Валентина Бабкова, Valentina Babkova
Валентина Бабкова, Valentina Babkova
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми здійснення прокурором наглядових повноважень у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування
В Бабкова
Вісник національної академії прокуратури України, 71-73, 2012
432012
Організаційно-правові проблеми контролю в прокурорській діяльності
ВС Бабкова
Автореф. дисс. канд. юрид. наук.-X.: Національна юридична акаде мія України …, 1998
161998
Щодо ефективності контрольної діяльності в органах прокуратури
В Бабкова, О Шандула
Право України, 52-55, 2001
102001
Принципи координаційної діяльності прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції
ВС Бабкова
Теорія і практика правознавства, 2013
62013
Питання організації прокурорського нагляду за виконанням законів про невідворотність покарання
ВС Бабкова, ГВ Кожевніков
Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних …, 1998
61998
Деякі аспекти реформування функції представництва інтересів громадянина або держави в суді за новим Законом України «Про прокуратуру»
V Babkova
Теорія і практика правознавства 1 (07), 26-26, 2015
52015
Деякі проблеми визначення приводів та підстав представництва прокурором інтересів громадянина або держави у суді за новим Законом України Про прокуратуру
ВС Бабкова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2015
52015
Организационно-правовые проблемы контроля в прокурорской деятельности
ВС Бабкова
Харьков: Легас, 2001
52001
Проблеми збереження повноважень прокурора щодо представництва інтересів громадян у суді
ВС Бабкова
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2016
42016
Проблеми визначення статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
ВС Бабкова
Проблеми реформування прокуратури: матеріали Всеукраїнської науково …, 2016
32016
Деякі проблеми організації та діяльності військових прокуратур в Україні
ВС Бабкова
Юрист України, 71-77, 2018
22018
Порівняльне судове право
ІЄ Марочкін, ЛМ Москвич, НВ Сібільова, ВС Бабкова, ЮІ Крючко
Видавництво «Право», 2008
22008
Актуальні проблеми реалізації прокуратурою функції представництва на сучасному етапі
ВС Бабкова
Актуальні проблеми судового права: матеріали всеукр. наук.-практ. конф …, 0
2
проблеми поглиблення спеціалізації місцевих загальних судів в Україні
В Бабкова
Право і суспільство, 195-200, 2017
12017
Координаційна діяльність прокуратури у сфері кримінального провадження
В Бабкова
Вісник Національної академії прокуратури України, 13-19, 2014
12014
Результати прокурорської перевірки додержання законів при виконанні покарань у виді громадських та виправних робіт
ВС Бабкова
Теорія і практика правознавства, 2014
12014
Координаційна нарада як основна форма координаційної діяльності прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції
ВС Бабкова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 80-87, 2013
12013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни" Криміналістика":(галузь знань 0304" Право", освітньо …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ГК Авдєєва, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво" Право", 2013
12013
ПОНяТТя ТА ОСОБлиВОСТі АДМіНіСТрАТиВНих елеМеНТіВ СТАТУСУ ПрОкУрАТУри УкрАїНи
О Анпілогов, Н Армаш, В Бабкова, В Басс, Ю Битяк, М Берідзе, ...
ЦИВІЛьНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, 328, 2019
2019
Проблеми визнання результатів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж належними та допустимими доказами
ВС Бабкова
Юрист України, 68-75, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20