Валентина Бабкова, Valentina Babkova
Валентина Бабкова, Valentina Babkova
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми здійснення прокурором наглядових повноважень у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування
В Бабкова
Вісник національної академії прокуратури України, 71-73, 2012
462012
Організаційно-правові проблеми контролю в прокурорській діяльності
ВС Бабкова
Автореф. дисс. канд. юрид. наук.-X.: Національна юридична акаде мія України …, 1998
161998
Щодо ефективності контрольної діяльності в органах прокуратури
В Бабкова, О Шандула
Право України, 52-55, 2001
102001
Деякі аспекти реформування функції представництва інтересів громадянина або держави в суді за новим Законом України «Про прокуратуру»
V Babkova
Теорія і практика правознавства 1 (07), 26-26, 2015
62015
Принципи координаційної діяльності прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції
ВС Бабкова
Теорія і практика правознавства, 2013
62013
Питання організації прокурорського нагляду за виконанням законів про невідворотність покарання
ВС Бабкова, ГВ Кожевніков
Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних …, 1998
61998
Деякі проблеми визначення приводів та підстав представництва прокурором інтересів громадянина або держави у суді за новим Законом України Про прокуратуру
ВС Бабкова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2015
52015
Проблемы организационно-контрольной деятельности прокуратуры
ВС Бабкова
Проблемы законности, 202-207, 2001
52001
Организационно-правовые проблемы контроля в прокурорской деятельности
ВС Бабкова
Харьков: Легас, 2001
52001
Проблеми збереження повноважень прокурора щодо представництва інтересів громадян у суді
ВС Бабкова
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2016
42016
Проблеми визначення статусу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
ВС Бабкова
Проблеми реформування прокуратури: матеріали Всеукраїнської науково …, 2016
32016
Деякі проблеми організації та діяльності військових прокуратур в Україні
ВС Бабкова
Юрист України, 71-77, 2018
22018
Порівняльне судове право
ІЄ Марочкін, ЛМ Москвич, НВ Сібільова, ВС Бабкова, ЮІ Крючко
Видавництво «Право», 2008
22008
Актуальні проблеми реалізації прокуратурою функції представництва на сучасному етапі
В Бабкова
Актуальні проблеми судового права: матеріали всеукр. наук.-практ. конф …, 0
2
проблеми поглиблення спеціалізації місцевих загальних судів в Україні
В Бабкова
Право і суспільство, 195-200, 2017
12017
Координаційна діяльність прокуратури у сфері кримінального провадження
В Бабкова
Вісник Національної академії прокуратури України, 13-19, 2014
12014
Результати прокурорської перевірки додержання законів при виконанні покарань у виді громадських та виправних робіт
ВС Бабкова
Теорія і практика правознавства, 2014
12014
Координаційна нарада як основна форма координаційної діяльності прокуратури у сфері протидії злочинності та корупції
ВС Бабкова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 80-87, 2013
12013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни" Криміналістика":(галузь знань 0304" Право", освітньо …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ГК Авдєєва, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво" Право", 2013
12013
ПОНяТТя ТА ОСОБлиВОСТі АДМіНіСТрАТиВНих елеМеНТіВ СТАТУСУ ПрОкУрАТУри УкрАїНи
О Анпілогов, Н Армаш, В Бабкова, В Басс, Ю Битяк, М Берідзе, ...
ЦИВІЛьНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, 328, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20