Follow
Ігор Мікульонок / Ihor O Mikulionok / И Микулёнок / I Mikulyonok / I Mikulenok / I Mikulonok
Ігор Мікульонок / Ihor O Mikulionok / И Микулёнок / I Mikulyonok / I Mikulenok / I Mikulonok
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Обладнання і процеси переробки термопластичних матеріалів з використанням вторинної сировини: монографія
ІО Мікульонок
К.: ІВЦ „Видавництво «Політехніка, 239-262, 2009
100*2009
Механічні, гідромеханічні і масообмінні процеси та обладнання хімічної технології: підручник
ІО Мікульонок
76*2014
Классификация термопластических композиционных материалов и их наполнителей
ИО Микулёнок
Пластические массы, 29-38, 2012
52*2012
Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб
ІО Мікульонок
К.: ІВЦ “Політехніка”, Ліра-К, 2005
48*2005
Інтелектуальна власність
ІО Мікульонок
навч. посібник/ІО Мікульонок.–3-тє вид., перероб. і доп.–К.: НТУУ «КПІ 238, 2012
47*2012
Classification of processes and equipment for manufacture of continuous products from thermoplastic materials
IO Mikulionok
Chemical and Petroleum Engineering 51 (1), 14-19, 2015
432015
Технологічні основи перероблення полімерних матеріалів
ІО Мікульонок
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
33*2020
Screw extruder mixing and dispersing units
IO Mikulionok
Chemical and Petroleum Engineering 49 (1-2), 103-109, 2013
332013
Pretreatment of recycled polymer raw material
IO Mikulionok
Russian journal of applied chemistry 84 (6), 1105-1113, 2011
312011
Screw extrusion of thermoplastics: I. General model of the screw extrusion
IO Mikulionok, LB Radchenko
Russian Journal of Applied Chemistry 85, 489-504, 2012
29*2012
Переробка вторинної сировини екструзією
ІО Мікульонок, ЛБ Радченко
НТУУ «КПІ», 2006
29*2006
Математичне моделювання базових процесів виготовлення полімерних композиційних матеріалів із застосуванням ультразвукової модифікації
ОЄ Колосов, ВI Сiвецький, ЕМ Панов, IО Мiкульонок
К.: ВД «Едельвейс, 2012
28*2012
Технологічні основи перероблення полімерів, пластмас і гумових сумішей: навч. посіб.
ІО Мікульонок
К.: НТУУ «КПІ 312, 2015
25*2015
Equipment for preparing and continuous molding of thermoplastic composites
IO Mikulyonok
Chemical and Petroleum Engineering 48 (11-12), 658–661, 2013
252013
Виготовлення, монтаж та експлуатація обладнання хімічних виробництв
ІО Мікульонок
24*2012
Determining the thermophysical properties of thermoplastic composite materials
IO Mikulenok
International Polymer Science and Technology 40 (9), 23-28, 2013
23*2013
Classification of nozzles of mass transfer apparatuses
IO Mikulionok
Russian Journal of Applied Chemistry 84 (9), 1631-1637, 2011
23*2011
Термопластичні композитні матеріали та їх наповнювачі: класифікація та загальні відомості
ІО Мікульонок
Хімічна промисловість України, 30-39, 2005
23*2005
Screw extrusion of thermoplastics: II. Simulation of feeding zone of the single screw extruder
IO Mikulionok, LB Radchenko
Russian Journal of Applied Chemistry 85, 505-514, 2012
222012
Основні методи використання гумовмісних відходів
ІО Мікульонок
Хімічна промисловість України 5, 53-58, 2001
20*2001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20