Подписаться
Кір’ян О.І. (Kirian Olena) Кирьян Е.И.
Кір’ян О.І. (Kirian Olena) Кирьян Е.И.
Українська інженерно-педагогічна академія Ідентифікатор ORCID 0000-0002-1357-0497
Подтвержден адрес электронной почты в домене uipa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ІМІДЖ КЕРІВНИКА ЯК УПРАВЛІНСЬКА ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ
ЮЕ Дуднєва, ОІ Кір’ян
TPtEV/2012_15/statti/14Dydnev. pd Вісник Національного технічного …, 2012
102012
МІСЦЕ ПЕРСОНАЛУ У ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
OI Kirian
Economics and Law, 89-96, 2019
22019
Сучасний інстру¬ ментарій стратегічного контролінгу в управлінні промисловими підприємствами
ЮЕ Дуднєва, ОІ Кір’ян
Економіка та право, 136-142, 2018
22018
Загальна характеристика вітчизняного конкурентного ринку транспортних послуг
ОІ Кір'ян
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2014
22014
Формування іміджу організації як джерела її стійкості та прибутковості
ОІ Кір'ян
Інвестиції: практика та досвід, 75-80, 2020
12020
Управління соціально-трудовими відносинами як запорука прибутковості підприємства та територіальної громади
ОІ Кір'ян
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2018
12018
Підготовка персоналу до надзвичайних ситуацій як елемент економічної безпеки
О Кір’ян
Adaptive Management: Theory and Practice. Series Economics 13 (26), 2022
2022
Подолання спротиву змінам працівників сфери обслуговування.
О Кір'ян, Д Корсаков
Adaptive Management: Theory and Practice. Series Economics 12 (24), 2021
2021
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ
ОІ Кір’ян, АО Суворова
2021
ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНИХ ВІДНОСИН В КОЛЕКТИВІ СКЛАДНОЇ СТРУКТУРИ
ОІ Кір’ян, ЄМ Семірякова
2021
Відмінності формування соціальної відповідальності колективів в специфічних організаціях
О Кір'ян, М Дюженко, С Замора
SWorldJournal, 84-89, 2020
2020
Місце технологій в роботі управлінського персоналу підприємств
О Кір'ян, О Логвінова
Adaptive Management: Theory and Practice. Series Economics 9 (18), 2020
2020
Особливості оптимізації ресурсного забезпечення сучасної організації сфери послуг
О Кір'ян, Олена, Гайворонська, Світлана, Голуб
Причорноморські економічні студії, 87-91, 2020
2020
Вплив розвитку кадрового забезпечення на антикризовий розвиток організації
О Кір'ян, Олена, Шаровкіна, Марина, Шигімага
Інтелект ХХІ, 47-50, 2020
2020
3.2. СУЧАСНІ ПОТРЕБИ В РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОІ Кір’ян, НМ Волошина, ЛВ Можар
Рекомендоване до видання рішенням вченої ради Української інженерно …, 2020
2020
Розділ 1.5 Забезпечення субєкта господарювання інноваційним кадровим потенціалом
КО І.
Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах …, 2020
2020
Компетентності HR-менеджера - сучасні потреби https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit13-04/meit13-04
КО І.
Modern engineering and innovative technologies 4 (13), 9-16, 2020
2020
Інноваційні заходи оптимізації кадрового забезпечення організацій
ГНМ Кір’ян О.І.
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної …, 2020
2020
Фінансові проблеми кадрового забезпечення сучасної організацій
СПС Кір’ян О.І.
Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної …, 2020
2020
САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЕФЕКТИВНОГО КЕРІВНИКА
О Кір’ян
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи, 39, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20