Разанов Сергій Федорович
Разанов Сергій Федорович
Вінницький національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Накопичення важких металів у бджолиних стільниках
С Разанов
Тваринництво України, 38-40, 2007
92007
Вміст радіонуклідів і важких металів у продукці бджільництва
СФ Разанов
Агроекологічний журнал.–2009.–№ 1.–С. 9-11, 2009
42009
Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива
СФ Разанов, ОП Ткачук
Сільське господарство та лісівництво, 152-160, 2015
32015
Інтенсивність забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав
СФ Разанов, ОП Ткачук
Агропромислове виробництво Полісся, 53-55, 2017
22017
Моніторинг забруднення продукції птахівництва важкими металами в умовах інтенсивного землеробства
СФ Разанов, ОС Войтко
Сільське господарство та лісівництво, 224-231, 2017
22017
Інтенсивність накопичення важких металів зерном пшениці озимої залежно від попередників
СФ Разанов, ОП Ткачук, ВВ Овчарук
Збалансоване природокористування, 165-169, 2018
12018
Інтенсивна хімізація землеробства–як передумова забруднення зернової продукції важкими металами
СФ Разанов, ОП Ткачук
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 70-75, 2017
12017
Вплив вапнування ґрунтів на концентрацію Zn i Cu у бджолиному обніжжі та перзі
СФ Розанов, ВВ Швець, ТВ Марчак
ВНАУ, 2013
12013
Вплив рН ґрунту на питому активність радіонуклідів у бджолиному обніжжі та перзі
СФ Разанов, ГВ Гуцол
Вісник аграрної науки, 47-48, 2013
12013
ВПЛИВ ОРГАНІЧНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА РІВНЯ ЗВОЛОЖЕННЯ ҐРУНТІВ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ СВИНЦЮ У КВІТКОВОМУ ПИЛКУ
СФ Разанов, ВВ Швець
Агроекологічний журнал, 38-41, 2012
12012
Ефективність кормової добавки апімору при годівлі птиці
СФ Разанов
Вісник аграрної науки, 36-37, 2010
12010
Безпека бджолиного підмору, одержаного в умовах забруднення природного навколишнього середовища радіонуклідами і важкими металами
СФ Разанов
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
12010
Розвиток бджолиних сімей за виробництва бджолиного обніжжя та перги
СФ Разанов, ГВ Гуцол
Збірник наукових праць ВНАУ.–2013.-Вип 1 (71), 108-111, 0
1
Ефективність використання замінників білкового корму бджіл при виробництві гомогенату трутневих личинок
СФ Разанов, НГ Вітер, ВВ Овчарук
Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 9th …, 2020
2020
Сила бджолиних сімей залежно від періоду переробки ними вуглеводних замінників
СФ Разанов, ВМ Недашківський
Тваринництво України.-2020.-№ 2, лют.-С. 37-39., 2020
2020
Висновок про встановлення дати подання заявки на винахід" Спосіб зниження питомої ативності радіонуклідів к перзі"(Пат. на корисну модель 101965)
СФ Разанов, ІМ Дідур, ОС Разанов
Пат. 101965 UA, МПК B23D 43/02.-№ u 2015 03350; заявл. 10.04. 2015; опубл …, 2020
2020
Екологічно чисте виробництво. Методичні вказівки з підготовки і виконання курсової роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія» освітнього …
СФ Разанов, ОІ Врадій
2020
Удосконалення технології виробництва меду в умовах техногенного забруднення медоносних угідь
СФ Разанов
The 6th International scientific and practical conference “Dynamics of the …, 2020
2020
Эффективность белковой подкормки пчелиных семей при наращивании их силы до опыления озимого рапса
СФ Разанов, ВО Мельник
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 105-110, 2020
2020
Оцінка інтенсивності накопичення важких металів та мікроелементів у прісноводній річковій і ставковій рибі
СФ Разанов, ЛІ Постернак
Аграрна наука та харчові технології.-2019.-№ 4 (107), т. 2.-С. 139-147., 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20