Follow
Іван Валявський
Іван Валявський
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Verified email at kntu.kr.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Технологічне обладнання з паралельною кінематикою: Навчальний посібник для ВНЗ/Під ред. ЮМ Кузнєцова
ВА Крижанівський, ЮМ Кузнєцов, ІА Валявський, РА Скляров
Кіровоград: ІМЕКС, 2004
632004
Математичне моделювання положення вихідного органу l-координатного механізму
ІА Валявський, ВА Крижанівський
Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування …, 2003
152003
Рухові характеристики верстатів з паралельною кінематикою
ІІ Павленко, ІА Валявський
КНТУ, 2008
92008
Дослідження впливу конструктивних параметрів механізму паралельної структури на функціональні можливості верстата з паралельною кінематикою
ІІ Павленко, ІА Валявський
КНТУ, 2008
62008
Тенденції розвитку верстатів паралельної структури
ІА Валявський, ВА Крижанівський
Вид-во СумДУ, 2003
52003
Оцінка рухових можливостей гексаподу в напрямку, перпендикулярному до осі його симетрії
ІІ Павленко, ІА Валявський
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2009
32009
Дослідження впливу компонувальної схеми та діапазону зміни довжини кінематичних ланок на просторові рухові характеристики гексаподів
ІА Валявський, ЮВ Кулєшков
КНТУ, 2015
12015
Дослідження впливу конструктивних параметрів верстатів-гексаподів на їх просторові рухові характеристики
ІА Валявський
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 98-101, 2015
12015
Кінематичний аналіз верстата з паралельною кінематикою типу Дельта
ІА Валявський, ВЮ Шапошник
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2013
12013
Кінематичний аналіз механізмів паралельної структури типу дельта
ММ Мельніченко, ІА Валявський, ВМ Кропівний
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 221-224, 2012
12012
Порівняльний аналіз будови механізмів паралельної структури з механізмами традиційної компоновки
АІ Валявський, СС Шматько
КНТУ, 2011
12011
Кінематично-структурні схеми верстатних систем з паралельною кінематикою типу «Дельта»
АІ Валявський, ВС Кожанов
КНТУ, 2011
12011
Методика вибору раціональної модульної будови кінематичних ланок верстатів з паралельною кінематикою
ІА Валявський, ІІ Павленко, ВВ Здоровенко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 174, 2011
12011
Модульна будова кінематичних ланок технологічного обладнання з паралельною кінематикою
ІА Валявський, ІІ Павленко, ВВ Здоровенко
КНТУ, 2011
12011
Методика проведення експериментальних досліджень параметрів та форми робочого простору верстата з паралельною кінематикою типу «Дельта»
АІ Валявський, СА Сачок
КНТУ, 2011
12011
Інтегральний робочий простір верстатів-гексаподів
ІІ Павленко, ІА Валявський
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2010
12010
Дослідження робочого простору верстатів-гексаподів
ІА Валявський, АМ Кириченко
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки" 1 (3 (46)), 2008
12008
Експериментальне вимірювання пружних переміщень виконавчого органа верстата-гексапода
МІ Черновол, ІА Валявський, АМ Кириченко
КНТУ, 2008
12008
Теоретичне дослідження особливих положень верстатів-гексаподів
ІА Валявський, ІІ Павленко
КНТУ, 2008
12008
Дослідження і випробування машин та обладнання. Практичні роботи
АІ Гречка, ІА Валявський, КК Щербина, МЛ Рудич
ЦНТУ, 2024
2024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20