Подписаться
Карпенко Ніна Миколаївна; Карпенко Нина Николаевна; Nina Karpenko
Карпенко Ніна Миколаївна; Карпенко Нина Николаевна; Nina Karpenko
Полтавський університет економіки і торгівлі
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сталий розвиток сфери туризму на засадах партнерства
ГП Скляр, НМ Карпенко
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2015
122015
доцент
НМ Карпенко
Полтавський університет економіки і торгівлі, 0
10
Історико-культурна спадщина як чинник розвитку регіональної туристичної дестинації.
ММ Логвин, НМ Карпенко, ПВ Шуканов
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 393-399, 2019
62019
Регіональні аспекти розвитку лікувально-оздоровчого туризму в умовах модернізації економіки
НМ Карпенко, ЮВ Карпенко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 172-179, 2017
52017
Сутність та особливості формування конкурентних переваг підприємства
НМ Карпенко
Інвестиції: практика та досвід, 14-17, 2007
52007
Рекреаційно-туристична привабливість регіону: екологічний та інвестиційний аспекти.
ГП Скляр, НМ Карпенко
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2014
32014
Корпоративна соціальна відповідальність вітчизняних авіаперевізників
НМ Карпенко, ГМ Ямчук
ЕКОНОМІКА ТА СУСПІЛЬСТВО, 654, 2018
22018
Экологическая модернизация: сущность, основные направления
КО Маца, НМ Карпенко
Вісник економічної науки, 93-97, 2015
22015
Экологический туризм и его роль в формировании экологической и общенациональной культуры
НМ Карпенко, КО Маца
Науковий вісник ХНУ ім. Каразіна, 44-48, 2013
2*2013
Перспективи впровадження прогресивного досвіду Швеції у професійнійній підготовці майбутніх вихователів України
МП Лещенко, НМ Карпенко
Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя «Психологопедагогічні науки, 206-209, 2011
22011
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ ДЛЯ МОЛОДІ З СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Ю Карпенко, Н Карпенко, Л Степанова, О Тужилкіна
Наука і техніка сьогодні, 2022
2022
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ
АВ Карпенко, ЮЮ Гурбик, НМ Карпенко
Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні …, 2022
2022
Сучасні тенденції розвитку спортивно-оздоровчого туризму в Полтавській області
ОК Фісанович, НМ Карпенко
ПУЕТ, 2022
2022
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПАЛОМНИЦЬКОГО ТУРИЗМУ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ММ Логвин, ЮВ Карпенко, НМ Карпенко
2021
Сучасний стан та проблеми розвитку в’їзного туризму в Україні
О Тараненко, В Животенко, Н Карпенко
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2021
2021
КЛАСТЕРИ І КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА ЯК РУШІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
АВ Карпенко, НМ Карпенко
К64 Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України …, 2021
2021
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОТРЯСІНЬ
Н Карпенко, Ю Козоріз
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ, 2021
2021
Міжнародний та вітчизняний туризм в умовах пандемії: нові виклики та реальність
ММ Логвин, НМ Карпенко, ОО Тараненко
Інтелект ХХІ, 29-34, 2021
2021
КЛАСТЕРИ ЯК ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
АВ Карпенко, НМ Карпенко
Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний, 204, 2021
2021
Туризм як чинник розвитку територіальної громади
КС Гордійчук
ПУЕТ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20