Подписаться
Виктория Погребная, Вікторія Погрібна, В.Л. Лапшина, V. Pogribna, V. L. Pogribna, V. Pohribna, V
Виктория Погребная, Вікторія Погрібна, В.Л. Лапшина, V. Pogribna, V. L. Pogribna, V. Pohribna, V
YAROSLAV MUDRYI NATIONAL LAW UNIVERSITY
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціологія професіоналізму: монографія
ВЛ Погрібна
К.: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2008
1282008
Політологічний енциклопедичний словник/уклад.: ЛМ Герасіна, В. Л. Погрібна, ІО Поліщук та ін. За ред. МП Требіна
Л Герасіна
Х.: Право, 2015
51*2015
Професіоналізація: сутність та структура поняття
ВЛ Лапшина
Український соціум: науковий журнал, – С. 54-58, 2005
292005
Громадянське суспiльство: полiтичнi та соцiально-правовi проблеми розвитку: монографiя та iн.; за ред. МП Требiна
ГЮ Василь, ВД Воднiк, ОВ Волянська
25*2013
Suchasnapolitychna leksyka (Modern political vocabulary): entsykloped. slovnyk-dovidnyk/[I. Ya. Vdovychyn, L. Ya. Uhryn, HV Shypunov ta in.]
NM Khoma
Lviv:«Novyi Svit-2000»[in Ukrainian], 2015
212015
Politolohiia: navchalnyi entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk dlia studentiv VNZI-IV rivniv akredytatsii [Political Science: educational encyclopedic dictionary-reference book …
NM Khoma
Lviv:«Novyi Svit-2000»[in Ukrainian], 2014
20*2014
Професіоналізм в діяльності органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики: підручник
ВЛ Лапшина
Х.: Вапнярчук НМ, 2005
192005
Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори)
ІЯ Вдовичин
Львів: Новий Світ–2000, 2015
16*2015
Соціологія професіоналізму як галузь соціології: онтологічні, епістемологічні, практичні аспекти (на прикладі діяльності органів внутрішніх справ України)
ВЛ Погрібна
ВЛ Погрібна—Харківський національний університет внутрішніх справ.—2009.—421с, 2009
162009
Насильство як соціальна деструкція
ЛМ Герасіна
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
132015
Sotsiolohiia prava: entsyklopedychnyi slovnyk [Sociology of law: encyclopedic dictionary]
MP Trebin
Kharkiv: Pravo [in Ukrainian], 2020
12*2020
Теорiя мiжнародних вiдносин. Мiжнароднi вiдносини та свiтова полiтика: навч. посiб. та iн.; за ред. МП Требiна
МП Требiн, ЛМ Герасiна, ВЛ Погрiбна
11*2016
Криза ідентичності і глобалізація суспільства: питання чи відповіді?
ВЛ Погрібна
Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія …, 2014
92014
Формирование управленческой культуры менеджера в условиях становления рыночных отношений
ВЛ Лапшина
91995
Волонтерський рух як ознака змін у ментальності українців
ВЛ Погрібна
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
82016
Професійна мотивація юриста: теоретичні і емпіричні виміри
ВЛ Погрібна
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія …, 2013
82013
Искусство делового общения работника органов внутренних дел
ВЛ Лапшина, ВИ Московец
Харьков: НУВД, 2004
82004
Гендерні стереотипи в професійній сфері: витоки, стан та перспективи існування
ВЛ Лапшина
Український соціум: науковий журнал, – С. 48-59., 2005
72005
Соціальні та правовиховні чинники запобігання девіаціям
ЛМ Герасіна
Проблеми законності. Вип 103, 241-246, 2009
62009
Профессиональная идентичность и маргинализм сквозь призму концепции зоны ближайшего развития
ВЛ Лапшина
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2002
62002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20