Sofija Vrcelj
Sofija Vrcelj
redovna profesorica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Verified email at uniri.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Rizična ponašanja djece i mladih
J Zloković, S Vrcelj
Odgojne znanosti 12 (1 (19)), 197-213, 2010
582010
Školska pedagogija
S Vrcelj
542000
U potrazi za identitetom-iz perspektive komparativne pedagogije
S Vrcelj
212005
Kontinuitet u vrednovanju učenikova uspjeha
S Vrcelj
Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1996
211996
Prema pedagoškoj futurologiji
S Vrcelj, M Mušanović
192001
Školska kultura–faktor kvalitete
S Vrcelj
U: Kramar, M. i Duh, M.(ur.): Didaktični in metodični vidiki prenove in …, 2003
142003
Didaktičke odrednice obrazovanja andragoga--komparativni pristup
S Kušić, S Vrcelj, A Zovko
Filozofski fakultet u Rijeci, 2016
122016
Je li (obrazovni) menadžment muški posao?
S Vrcelj
122014
Kome još (ne) treba feministička pedagogija?!
S Vrcelj, M Marko
122011
Što školu čini školom: teorijski pristupi, koncepti i trendovi
S Vrcelj
Filozofski fakultet, 2018
112018
Rizična ponašanja djece i mladih.[Risk behaviors of children and youth]
J Zloković, S Vrcelj
Odgojne znanosti 12 (1), 197-213, 2010
112010
Comparative Pedagogy in Slavonic South East European Countries
KS Ermenc, V Spasenović, N Vujisić-Živković, S Vrcelj, N Popov
Annual Review of Comparative and International Education 2013, 2013
62013
History of comparative education in Croatia
S Vrcelj
Comparative education at universities world wide, 37-43, 2013
62013
i Zovko, A.(2016)
S Kušić, S Vrcelj
Didaktičke odrednice obrazovanja andragoga–komparativni pristup. Rijeka …, 0
6
Međunarodne organizacije o obrazovanju odraslih
E Bečić, M Škegro Vdović
Međunarodne organizacije o obrazovanju odraslih, 21-44, 2009
52009
Emocionalna pismenost učitelja i razvoj nadarene djece u školi
M Mušanović, S Vrcelj, J Zloković
Nadarjeni-izkoriščen ali prezrt potencial?, 371-377, 2003
52003
Uloga pedagoga u prevenciji sindroma sagorijevanja učitelja i odgajatelja
S Vrcelj, A Zovko, J Vukobratović
Zbornik Odseka za pedagogiju, 7-29, 2017
42017
Savjetodavna (ne) moć self-help literature
S Vrcelj, K Mrnjaus
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 63 (1-2), 181-199, 2014
42014
Školska kultura: faktor kvalitete škole
S Vrcelj
Didaktični in metodični vidiki prenove in razvoja izobraževanja: knjiga …, 2003
42003
Izazovi kojima su pedagozi izloženi u savjetodavnom radu-globalizacijski kontekst i (anti) vrijednosti
S Vrcelj
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 65 (1), 59-73, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20