Follow
Казак Ірина Олександрівна (Kazak Iryna O.)
Казак Ірина Олександрівна (Kazak Iryna O.)
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теорія і методика викладання в вищій школі
ІО Казак
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
8*2017
Інформатика (Ч. 1)
ІО Казак, ОЛ Сокольський
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016
7*2016
Науково-педагогічні засади розробки методики застосування навчальних завдань у процесі підготовки майбутніх теплоенергетиків із дисципліни ТЕС і АЕС і установки
ІО Казак
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 178-183, 2011
62011
Основи інженерних розрахунків на ПЕОМ. Програмування алгоритмічною мовою Фортран
ДЕ Сідоров, ІО Казак
НТУУ «КПІ», 2015
42015
Врахування специфіки професійних обов’язків інженерів-механіків у дисципліні
ІО Казак
Вісник НТУУ" КПІ імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна інженерія …, 2014
42014
Роль мотиваційного компоненту при виконанні навчального завдання у вищій школі
ІО Казак
Проблеми інженерно-педагогічної освіти.–Харків, 197-207, 2007
42007
Класифікація навчальних завдань з дисципліни «ТЕС і АЕС і установки» для майбутніх теплоенергетиків/Наталія Олександрівна Брюханова, Ірина Олександрівна Казак
НО Брюханова
Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр.-Слов’янськ: СДПУ, 29-38, 2011
22011
ИНЖЕНЕРНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ПРОЦЕССЕ НАГРЕВА ПЭТ-ПРЕФОРМ
ДЭ Сидоров, АЕ Колосов, ИА Казак, АВ Погорелый
Инженерно-физический журнал 91 (2), 513-517, 2018
2018
Методологія проектування
ІО Казак
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
2017
Зонований аналіз температурних режимів під час розігрівання ПЕТ-преформ
ОВ Погорілий, ДЕ Сідоров, ОЄ Колосов, ІО Казак
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2017
2017
Сучасні методи проектування
ІО Казак
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
2017
Інформатика
ДЕ Сідоров, ІО Казак
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
2017
Чинники успішного працевлаштування за фахом
ІО Казак
НТУУ «КПІ», 2016
2016
Дослідження кваліфікаційних основ в Процесах, апаратах і машинах галузі для інженера-механіка хімічного машинобудування
ІО Казак
Технологический аудит и резервы производства, 7-12, 2016
2016
Методичні вказівки до виконання завдань з лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з кредитного модуля «Інженерні розрахунки на ПЕОМ-2. Процедурне програмування і …
ДЕ Сідоров, ІО Казак
НТУУ «КПІ», 2016
2016
Анализ применения способов передачи данных между программными единицами в инженерных расчетах
ДЭ Сидоров, ИА Казак
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 11-18, 2016
2016
Процеси, апарати і машини галузі–1. Теплові процеси
ВВ Малиновський, ІО Казак
НТУУ «КПІ», 2016
2016
Qualification basis research in the «Processes, apparatus and machines of the industry» for mechanical engineers of chemical engineering
ІО Казак
Technology audit and production reserves 1 (1 (27)), 7-12, 2016
2016
Інженерні розрахунки на ПЕОМ–1. Програмування
ДЕ Сідоров, ІО Казак
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016
2016
Qualification basis research in the «Processes, apparatus and machines of the industry» for mechanical engineers of chemical engineering
ІО Казак
Technology audit and production reserves 1 (1 (27)), 7-12, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20