Оксана Василівна Шутенко
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми диспозитивності в цивільному судочинстві
ОВ Шутенко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних …, 2003
142003
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни" Криміналістика":(галузь знань 0304" Право", освітньо …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ГК Авдєєва, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво" Право", 2013
12013
Щодо удосконалення оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів поліції у протидії молодіжній злочинності
СВ Слинько
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 207-209, 2016
2016
Юридическая судебная техника: системный подход
ОВ Шутенко
2015
Логика баланса системы правосудия
ОВ Шутенко
2015
Как сбалансировать систему правосудия?
ОВ Шутенко
Актуальные проблемы гражданского права и процесса, 169-175, 2015
2015
Принципи цивільного процесу як єдина цілісна система
АМ Борисова, МІ Логвиненко
Правові новели, 37-41, 2014
2014
Феномен правомерного поведения
ОВ Шутенко
2013
«Психо-логические» основы разрешения правовых конфликтов
ОВ Шутенко
2012
Універсальність позовної форми захисту права у різних видах судочинства
ОВ Шутенко
Університетські наукові записки, 116-122, 2011
2011
Природа судового процесу
ОВ Шутенко
Право і Безпека, 42-46, 2011
2011
Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України: тези доп. та наук. повідомл. учасн. міжнар. наук.-практ …
ВВ Комаров, ОМ Пасенюк, ВВ Ершов, ВБ Авер'янов, ВВ Блажеев, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007
2007
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни" Основи права (конституційне право України)"(№ 307)
ОВ Шутенко
2005
Проблеми законності. 1999. Вип. 37
ВА Трофименко, СБ Жданенко, ІВ Яковюк, ДВ Лук'янов, ЛС Гамбург, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1999
1999
Актуальні проблеми правознавства України: тези доп. і наук. повідомл. студент. наук. конф.
О Іорданова, СА Ткаченко, СИ Чухраев, ИВ Беляева, ЮК Овсиенко, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1996
1996
Отже, метою даного наукового дослідження є узагальнення по-глядів щодо поняття системи принципів цивільного процесуаль-ного права, а також визначення критеріїв поділу системи …
ВС Букіна, МА Гурвич, ОВ Немировська, МП Омельченко, ...
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ДИСПОЗИТИВНИХ ЗАСАД ТА АКТИВНОСТІ СУДУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
ВМ Семенова, ОГ Плешанова, АВ Андрушко, ОВ Шутенко
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17