Подписаться
Стоянов М.М.
Стоянов М.М.
Неизвестная организация
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Властивості доказів у кримінальному процесі України
ММ Стоянов, НМ Стоянов
382010
Система правил допустимості доказів у кримінальному провадженні України
ММ Стоянов
Актуальні проблеми держави і права, 245-250, 2013
162013
До питання про визначення локального предмету доказування
ММ Стоянов
Одеса: Фенікс, 2012
142012
Концепції допустимості доказів: проблеми теорії, нормативної регламентації та правозастосовчої практики
ММ Стоянов
Часопис Академії адвокатури України 2 (3), 4, 2009
142009
Використання практики Європейського Суду з прав людини у кримінальному впровадженні
ІВ Гловюк, ММ Стоянов, ВА Завтур
Національний університет" Острозька юридична академія", 2017
132017
Сутність достовірності доказів у кримінальному судочинстві
НГ Нарбікова, ММ Стоянов
Актуальні проблеми політики, 251-256, 2009
112009
Особливості доказування у спеціальному досудовому розслідуванні: окремі питання
ІВ Гловюк, ММ Стоянов, НМ Стоянов
102017
Порушення процесуальної форми та визнання відомостей недопустимими у кримінальному провадженні
ММ Стоянов
Порівняльно-аналітичне право, 319-321, 2013
102013
До питання визначення властивостей доказів у кримінальному процесі України
ММ Стоянов
Актуальні проблеми держави і права, 208-213, 2008
92008
Окремі питання забезпечення рівності прав сторін у кримінальних справах
ЛВ Мединська
Актуальні проблеми держави і права.–2012.–Вип 64, 454-561, 2012
62012
Інші дії, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів як засіб збирання та перевірки доказів стороною захисту, потерпілим у кримінальному процесі
ММ Стоянов
Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: матеріали Всеукр …, 2013
52013
Деякі аспекти участі адвоката в доказуванні у кримінальному провадженні за новим КПК України
ММ Стоянов, ОВ Чіпºра
Митна справа, 160-167, 2013
52013
Зв’язок властивостей доказів у кримінальному судочинстві України
М Стоянов
Сучасний вимір держави та права. Миколаїв: Іліон/за ред. ВІ Терентьєв та ін …, 2008
52008
Щодо питання визнання доказів недопустимими під час розгляду слідчим суддею клопотання про застосування запобіжних заходів
ММ Стоянов
Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства …, 0
5
Бюро економічної безпеки України: перспективи та ризики
ЛІ Аркуша, СВ Стародубов, ММ Стоянов, ОО Торбас, ДВ Шилін
Право і суспільство, 172-177, 2020
42020
Проблемні питання застосування п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК у судовій практиці
ІВ Гловюк, ММ Стоянов, НМ Стоянов
32017
Достовірність доказів у кримінальному провадженні: аналіз нормативного регулювання
ММ Стоянов, НМ Стоянов
Одеса: Фенікс, 2013
32013
Властивість належності доказів: поняття та зміст
ММ Стоянов
Актуальні проблеми держави і права, 204-209, 2011
32011
Проблема тлумачення ч. 6 ст. 107 КПК України у контексті оновленого кримінального процесуального законодавства
ІВ Гловюк, ММ Стоянов, НМ Стоянов
22018
Дослідження адвокатом-захисником допустимості результатів негласних слідчих (розшукових) дій
ММ Стоянов
Одеса: Юридична література, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20