Підписатись
Maiia Dernova (Майя Дернова)
Maiia Dernova (Майя Дернова)
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (Кременчуцький національний університет імені
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дуальна модель вищої професійної освіти дорослих: європейський досвід
МГ Дернова
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 137-145, 2014
592014
Experiential learning theory as one of the foundations in effective adult learning practice worldwide
M Dernova
Порівняльна професійна педагогіка, 52-57, 2015
582015
Вміння й навички самостійної роботи у професійному становленні дорослої людини: навч.-метод. посіб.
ЛЄ Сігаєва, МГ Гордієнко
К.: Вид-во «ЕКМО, 114-127, 2007
262007
Личная ответственность как условие профессиональной социализации личности
МГ Дернова
Профессиональное образование и общество, 156-160, 2016
132016
Pd/Porous GaAs in the manufacture of Schottky diodes
AP Oksanich, SE Pritchin, MG Kogdas, AG Kholod, MG Dernova
2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2019
102019
Моделі самокерованого навчання в освіті дорослих
МГ Дернова
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 52-65, 2013
102013
Формування умінь і навичок самостійної роботи з іноземною фаховою літературою у майбутніх інженерів
МГ Гордієнко, АІ Гладир
Кременчук: Вид. ПП Щербатих ОВ, 2008
102008
Моделі емпіричного навчання дорослих: зарубіжний досвід
М Дернова
Порівняльно-педагогічні студії, 40-45, 2015
92015
Професійна мобільність у наукових дослідженнях
МГ Гордієнко
Педагогіка і психологія, 106-114, 2011
92011
До вирішення проблеми підготовки з іноземної мови для професійного спілкування майбутніх інженерів
М Загірняк, М Гордієнко
Вища освіта України, 107-111, 2007
82007
GaAs Porous Films Electroetching Improvement by Using a Fuzzy Controller
AP Oksanich, SE Pritchin, MG Kogdas, MG Dernova
2019 IEEE 9th International Conference Nanomaterials: Applications …, 2019
72019
Визначення професійної компетентності інженера-електромеханіка
МГ Гордієнко
Електромашинобуд. та електрообладн.: міжвід. наук.-техн. зб.: Пробл. автомат …, 2006
52006
Андрагогічна модель професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти країн Європейського Союзу
МГ Дернова
Дисертація д-ра пед. наук: спеціальність 13 (04), 2021
42021
Реалізація дуальних форм навчання в європейських університетах
МГ Дернова, ВВ Перевознюк
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2019
42019
Основні положення теорії трансформаційного навчання дорослих
МГ Дернова
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2014
42014
Психологічний аспект визначення дорослості
МГ Гордієнко
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2012
42012
Засоби підвищення ефективності фахової підготовки інженерів-електромеханіків
МГ Гордієнко, АІ Гладир
Вісник КДПУ. Випуск 3, 39, 2006
42006
Взрослые студенты в европейском пространстве высшего образования
МГ Гордиенко
Образование и наука, 133-143, 2013
32013
Historical periods and current state of adult education and learning in Ukraine
L Lukianova, M Dernova
UNESCO Chair Journal Lifelong Professional Education in the XXI Century, 13-22, 2021
22021
Особливості освіти дорослих в умовах дистанційної навчання
М Гордієнко
Професійне становлення особистості, 80-86, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20