Подписаться
Руслан Притуляк
Руслан Притуляк
Уманський національний університет садівництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин
ВП Карпенко, ЗМ Грицаєнко, РМ Притуляк, СП Полторецький, ...
212012
Фізіологічні зміни в рослинах ячменю ярого за дії біологічно активних речовин
ВП Карпенко, РМ Притуляк
Вісник Уманського національного університету садівництва, 60-65, 2014
142014
Біологічні особливості застосування гербіцидів і регулятора росту рослин на посівах тритикале озимого в умовах Лісостепу України: автореферат дис. на здоб. наук. ступеня канд …
РМ Притуляк
Умань: Уманський державний аграрний університет, 2009
142009
Активність окремих антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АО Чернега
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 19-25, 2013
82013
Азотфіксувальні мікроорганізми роду Azotobacter ризосфери ячменю озимого за обробки посівів гербіцидом Калібр 75 і регулятором росту рослин Біолан
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АО Чернега
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
72014
Вміст білка і клейковини у зерні тритикале озимого за використання біологічно активних речовин
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АО Чернега
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 14-18, 2013
7*2013
Влияние гербицида и регуляторов роста растений на биологическую активность почвы в посевах ярового ячменя
ВП Карпенко, СП Полторецкий, РН Притуляк
ФӘн-наука, 9-10, 2012
72012
Біологічна активність ґрунту в агроценозі сої за роздільного та інтегрованого застосування гербіциду і біологічних препаратів
ЮІ Івасюк, ВП Карпенко, РМ Притуляк
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2016
62016
Вплив гербіциду Град та його бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим на фотосинтетичні показники рослин тритикале озимого
ВП Карпенко, РМ Притуляк
Переяслав-Хмельницький, 2015
62015
Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії протизлакового гербіциду Пума супер та регулятора росту рослин Біолан
ЗМ Грицаенко, ВП Карпенко, РН Притуляк
Вестник Уманского национального университета садоводства, 20-25, 2013
6*2013
Анатомо-морфологічна будова листкового апарату ячменю ярого за дії гербіциду і рістрегуляторів
ВП Карпенко, РМ Притуляк
Матеріали І Міжнародної наукової конференції «Сучасна Фітофармакологія, 24-26, 2012
62012
Бiологiчнi особливостi застосування гербiцидiв i регулятора росту рослин на посiвах тритикале озимого в умовах Лiсостепу України: автореферат дис. на здоб. наук. ступеня канд …
РМ Притуляк
62009
Бiологiчнi основи iнтегрованої дiї гербiцидiв i регуляторiв росту рослин
ВП Карпенко, ЗМ Грица, РМ Притуляк, СП Полторецький, II Мостов, ...
52012
Вплив гербіцидів різних хімічних класів і регулятора росту рослин на врожайність та якість зерна тритикале озимого
ЗМ Грицаєнко, РМ Притуляк
52011
Формування листкової поверхні рослин сої і суми хлорофілів за інтегрованої дії гербіциду та біологічних препаратів
ВП Карпенко, ЮІ Івасюк, РМ Притуляк, АО Чернега
Агробіологія, 43-50, 2018
42018
Фізіолого-біохімічні механізми інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АА Даценко, ЮІ Івасюк
Вестник Уманского национального университета садоводства, 72-75, 2016
42016
Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах ячменю ярого за роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин
ВЯ Білоножко, ВП Карпенко, СП Полторецький, РМ Притуляк
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 7-13, 2012
42012
Вміст хлорофілу в листках тритикале озимого при різних способах застосування гербіцидів Пріми і Пуми супер та біостимулятора Біолан
ЗМ Грицаєнко, РМ Притуляк
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 1 (58), 133, 2011
42011
Формування симбіотичного апарату сочевиці за дії біологічних препаратів
ВП Карпенко, ТП Новікова, РМ Притуляк
Вісник Уманського національного університету садівництва, 39-43, 2018
32018
Активність глутатіон-S-трансферази та перебіг реакцій пероксидного окиснення ліпідів у листках пшениці полби звичайної за дії гербіциду та регулятора росту рослин
ВП Карпенко, РМ Притуляк, СВ Павлишин
Херсонський державний аграрний університет, 2018
32018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20