Иван Викторович Заюков
Иван Викторович Заюков
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток механізму взаємодії ринку праці і професійної освіти України
ГВ Ярошенко, ІВ Заюков
Україна: аспекти праці, 25-29, 2007
382007
Компоненти сучасної демографічної кризи в Україні та їх вплив на трудовий потенціал
І Заюков
Україна: аспекти праці, 41-46, 2008
202008
Розвиток професійного навчання кадрів на виробництві
ІВ Заюков, НО Коваль
Материалы III международной научно-практической конференции "Дни науки …, 2007
202007
Проблеми та перспективи розвитку в Україні професійного навчання кадрів на виробництві
І Заюков, Н Коваль
Економіка України, 80-87, 2008
192008
Сучасні підходи до професійної підготовки економічно активного населення як складової інноваційного розвитку економіки України
ВР Сердюк, ІВ Заюков
Універсум-Вінниця, 2007
162007
Проблеми та перспективи зайнятості інвалідів в Україні
ІВ Заюков, О Стахов
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 2015
122015
Продуктивність праці в контексті забезпечення інноваційного розвитку економіки України
ІВ Заюков
Економіка: реалії часу, 236-242, 2015
82015
Напрями мінімізації впливу економічної кризи на реалізацію трудового потенціалу
ЛС Лісогор, ІВ Заюков
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 22-26, 2009
82009
Організаційно-економічний механізм реалізації інноваційних методів професійного навчання економічно активного населення
ІВ Заюков
Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних досліджень, 2006
72006
Територіальні особливості самооцінки здоров’я населенням України
ІВ Заюков
Стратегічні пріоритети. Серія:: Політика, 55-62, 2016
42016
Узгодженість критеріїв підготовки менеджерів з вимогами ринку праці
МІ Небава, ІВ Заюков
Матеріали МНПК "Модернізація структури та змісту підготовки фахівців з …, 2013
42013
Освіта та наука - головні чинники людського розвитку України
ІВ Заюков
Вісник Хмельницького національного університету, 72-74, 2009
42009
Педагогічні та соціально-економічні аспекти самозбереження здоров’я зайнятого населення України
ОВ Кобилянський, ІВ Заюков
Педагогіка безпеки, 2016
32016
Проблеми та перспективи зайнятості молоді України
ІВ Заюков
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 107-112, 2014
32014
Безпека праці - умова збереження та розвитку трудового потенціалу України
ІВ Заюков
Економіка промисловості, 189, 2008
32008
Оцінка впливу освіти на формування ринку праці України
ІВ Заюков
Демографія та соціальна економіка, 225-233, 2007
32007
ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ В АСПЕКТІ САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ AN ESTIMATION OF SOCIO-ECONOMIC EFFECTS IS IN THE ASPECT OF SELF-PRESERVATION OF …
ІВ Заюков
Електронне наукове фахове видання, 273, 2018
22018
Дослідження впливу соціально-економічних, медико-демографічних факторів на рівень здоров’я населення працездатного віку
ІВ Заюков
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 6: 34-40., 2017
22017
Продуктивность труда в контексте обеспечения инновационного развития экономики Украины.
ИВ Заюков
Экономика: реалии времени, 2015
22015
Аналіз неформальної зайнятості молоді в Україні
ІВ Заюков
Часопис економічних реформ, 86-92, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20