Галина СергіївнаТарасенко /Galina Tarasenko, Halyna Tarasenko orcid.org/0000-0001-9394-2600
Галина СергіївнаТарасенко /Galina Tarasenko, Halyna Tarasenko orcid.org/0000-0001-9394-2600
КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти"
Подтвержден адрес электронной почты в домене vspu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Взаємозвязок естетичної та екологiчної пiдготовки вчителя в системі професійної освіти
ГС Тарасенко
Черкаси : Вертикаль, 2006
1222006
Розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному дитинстві
64*2002
Екологічна естетика в системі професійної підготовки вчителя: Монографія
ГС Тарасенко
Вінниця: РВВ ВАТ «Віноблдрукарня 112, 1997
431997
Українська народна педагогіка: курс лекцій
Кіт, ГГ,Тарасенко ГС
Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського.–Вінниця: Едельвейс і К, 2008
36*2008
Формування естетико–екологiчної культури вчителя
ГС Тарасенко
Автореф. дис.... докт. пед. наук, 1996
341996
Відкрийте дітям дивосвіт природи: порадник для батьків з виховання душі і серця дитини
H Tarasenko, Г Тарасенко
Вінниця, 2008. – 240 с., 2008
32*2008
Педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей вищих закладів освіти
РО Гришкова
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2000
312000
Дивосвіт. Технологія естетико-екологічного виховання
ГС Тарасенко
К.: Рута 207, 2000
282000
Виховний процес у контексті оновлення парадигмальних підходів до сучасної освіти
ГС Тарасенко
Сучасні інформаційні технології навчання в підготовці фахівців: методологія …, 2010
262010
Естетична цінність природи в системі стратегічних орієнтирів екологічного виховання
ГС Тарасенко
Педагогіка і психологія, 170-177, 1997
231997
Паросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. 1-4 класи. Посібник для вчителя
ГС Тарасенко
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2003
192003
Виховний потенціал учителя в контексті його професійної культури
Г Тарасенко, H Tarasenko
Рідна мова : освітній квартальник Українського вчительського товариства у …, 2012
172012
Нові підходи до виховання дітей і молоді в контексті культурологічної парадигми освіти
ГС Тарасенко
Науковий вісник Чернівецького нац. університету ім. Федьковича. Серія …, 2005
162005
Аксіологічний підхід до інтеграції мистецьких дисциплін у контексті гуманітаризації вищої освіти
ГС Тарасенко, БІ Нестерович
ВІСНИК Житомирського державного університетуту., 12-15, 2005
152005
Інтегративність естетико-професійної підготовки вчителя як соціально важливий результат гуманітаризації вищої педагогічної освіти
ГС Тарасенко
Сучасні інформаційні технології навчання в підготовці фахівців: методологія …, 2006
142006
Навчаємо пізнавати природу. Позакласна виховна робота з молодшими школярами
ГС Тарасенко
Харків : Видавнича група “Основа”, 2008
132008
Професійна культура вчителя: досвід дефінітивного аналізу
ГС Тарасенко
Культура і вчитель : збірник наук.-методичних праць. – Вінниця : ВДПУ ім. М …, 2003
132003
Дивосвіт: уроки естетико-екологічної культури на матеріалах українознавства
ГС Тарасенко
К.: МПП Центр «Київ, 1995
101995
Формирование у младших школьников эстетического отношения к природе: Дисс...канд.пед.наук.- 13.00.01
ГС Тарасенко
–К., 1985.–233 с, 1985
91985
Роль гносеологічної функції мистецтва в професійній підготовці вчителя початкових класів
ГС Тарасенко
Сучасні інформаційні технології навчання в підготовці фахівців: методологія …, 2009
82009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20