Подписаться
Медвидчук К. В., Medvydchuk K. V.
Медвидчук К. В., Medvydchuk K. V.
Державна установа “Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України"
Подтвержден адрес электронной почты в домене geront.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження психофізіологічних станів спортсменів високої кваліфікації
ГВ Коробейніков, ЛД Коняєва, ГВ Россоха, КВ Медвидчук, ...
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, 73-77, 2005
24*2005
Діагностика психофізіологічних станів спортсменів
ГВ Коробейніков, КР Мазманян, КВ Медвидчук, ЛД Коняєва, ...
Методичний посібник. – Київ.: БГУФК. - 2008. – 64.с., 2008
22*2008
Psychophysiological diagnostics of functional states in Sports Medicine.
G Korobeynikov, G Rossoha, K Medvedchuk, L Koniaeva, I Kulinich
Bratislava medical journal //Slovak Akademic Press, Bratislava., 205-209, 2006
212006
Вариабельность сердечного ритма у юных борцов с разным функциональным состоянием нервной системы
ГВ Коробейников, ГВ Россоха, ЕВ Медвидчук, АК Дудник
XII Международный научный конгресс «Современный олимпийский и …, 2008
132008
Психофізіологічні властивості спортсменів складнокоординаційних видів спорту
ГВ Коробейніков, ГВ Россоха, К Вернидуб, К Медвидчук
Фізичне виховання і спорт у сучасних умовах: матеріали Всеукр. наук.-практ …, 2004
122004
Особливості функціонального і психофізіологічного статусу спортсменів високої кваліфікації з ознаками хронічного стомлення.
ВМ Ільїн, РС Жила, ЛІ Черкес, ГВ Россоха, КВ Медвидчук
Спортивна медицина. – Олімпійська література., 42-45, 2007
92007
Біологічний вік та фізична активність людини
Г Коробейніков, С Адирхаєв, К Медвидчук, К Мазманян, М Житовоз
Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – Київ, Олімпійська …, 2007
9*2007
Психофізіологічні функції висококваліфікованих спортсменів різної спеціалізації
Г Коробейніков, К Вернидуб, Г Россоха, К Медвидчук, І Кулініч, ...
Молода спортивна наука України: Зб.наук.праць в галузі ф.к. та с. – Львів …, 2005
92005
Імплементація моніторингових технологій контролю стану здоров'я пацієнтів для населення територіальних громад
Н Харковлюк-Балакіна, Ю Горго, К Медвидчук
Біомедична інженерія і технологія, 51-60, 2020
62020
Formation characteristics of psychophysiological functions in combat sports athletes
KV Medvidchuk, GV Korobeynikov, KR Mazmanian
International Journal of Psychophysiology 69 (3), 247, 2008
62008
Biological age and physical activity
G Korobeinikov, S Adirkhaiev, K Mazmanian, K Medvidchuk, M Zhytovoz
Theory and methods of physical education and sports. No1, 60-63, 2007
62007
Суб'єктивна оцінка часу спортсменів різних груп видів спорту
Г Коробейніков, К Мазманян, Л Коняєва, Г Россоха, К Медвидчук
Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та …, 2009
52009
ТЕХНОЛОГІЯ ДІАГНОСТИКИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНІВ У СПОРТСМЕНІВ-ЄДИНОБОРЦІВ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ
ГВ КОРОБЕЙНІКОВ, ОК ДУДНИК, ВЮ ДРОЖЖИН, ЛД КОНЯЄВА, ...
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ, 69-74, 2008
52008
Особливості статевого диморфізму психофізіологічних функцій у дзюдоїстів високої кваліфікації
ГВ КОРОБЕЙНІКОВ, ЛД КОНЯªВА, ГВ РОССОХА, КВ МЕДВІДЧУК
Збірник наукових праць. Львів.-2006.-77с, 2006
52006
Індивідуально-типологічні властивості висококваліфікованих спортсменів-єдиноборців
ЛД Сокаль, ГВ Россоха, ГВ Коробейніков, КВ Медвидчук
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, 96-104, 2004
42004
Влияние напряженной мышечной деятельности на формирование психофизиологических состояний спортсменов
ГВ Коробейников, КВ Медвидчук, АК Дудник
Научная конференция «Адаптационная физиология и качество жизни: проблемы …, 2008
32008
Психофизиологическая диагностика функциональных состояний в спортивных единоборствах
Г Коробейніков, Г Россоха, Л Коняєва, К Медвидчук, И Кулинич, ...
Материалы 10-го Международного Научного Конгресса «Современный Олимпийский …, 2006
3*2006
Статевий диморфізм психофізіологічних показників у спортсменів високої кваліфікації
ГВ Коробейніков, ЛД Коняєва, ГВ Россоха, КВ Медвидчук, ГС Петров
Фізіол. журн.–К.: Ін-т фізіології ім. ОО Богомольця НАН України 52 (4), 64-68, 2006
32006
Психофизиологическая диагностика функциональных состояний борцов высокой квалификации
ГВ Коробейников, ГВ Россоха, ЛД Коняева, ЕВ Медвидчук, ...
Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь:сб.науч …, 2005
3*2005
Темп розвитку та фізична працездатність студентів із різним рівнем здоров'я
ГВ Коробейніков, ЛВ Цап'юк, НВ Харковлюк, КВ Медведчук
Матеріали II Регіональної науково–практичної конференції (Львів, 11–12 …, 2000
32000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20