Максим Терещенко / Maksym Tereshchenko (ORCID: 0000-0003-4079-1356)
Максим Терещенко / Maksym Tereshchenko (ORCID: 0000-0003-4079-1356)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Debt burden of the financial system of Ukraine and countries of the Eurozone: Policy of regulating of the risks
NV Trusova, SV Karman, MA Tereshchenko, YO Prus
Espacios, 30, 2018
102018
Тенденції і проблеми розвитку малого підприємництва в Україні
ГМ Завадських, АН Завадских, ЛО Болтянська, ЛА Болтянская, ...
62020
State support of agro-insurance of agricultural risks in the market of goods derivatives of Ukraine
N Trusova, N Tanklevska, V Synchak, O Prystеmskyi, M Tereshchenko
52020
Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні
МА Терещенко
Інвестиції: практика та досвід, 2-4, 2009
52009
Управління конкурентними перевагами підприємств на ринку комбікормової продукції : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04
МА Терещенко
Дніпропетровськ, 2007
52007
Інформаційні технології в системі управління підприємством підприємства та запобігання його банкрутства
МА Терещенко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
32012
Економічна сутність фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств аспект
МА Терещенко
Молодий вчений : науковий журнал, 83-86, 2017
22017
Регіональні особливості розвитку малого підприємництва
ГМ Завадських, АН Завадских, ВМ Тебенко, ВН Тебенко, ...
12020
Економіка і організація торгівлі: курс лекцій
ЛО Болтянська, ЛА Болтянская, ЮО Прус, ЮА Прус, МА Терещенко, ...
Люкс, 2021
2021
Платформа комплексного забезпечення економічної безпеки
НВ Трусова, НВ Трусова, СВ Кальченко, СВ Кальченко, МА Терещенко, ...
2020
State Support of Agro-Insurance of Agricultural Risks in the Market of Goods Derivatives of Ukraine
O Prystemskyi, N Trusova, N Tanklevska, V Synchak, M Tereshchenko
Korean Institute of Industrial Engineers, 2020
2020
Особливості біржової діяльності в Україні та стратегії управління нею
ГМ Завадських, АН Завадских, МА Терещенко, МА Терещенко
ТДАТУ, 2019
2019
Перспективи розвитку та реалізації інноваційної продукції підприємствами України
МА Терещенко, МА Терещенко
ФОП Однорог ТВ, 2019
2019
Звіт про науково-дослідну роботу науково-методичні основи регулювання соціально-економічного розвитку регіону. Науково-методологічні засади обліково-аналітичного та фінансово …
НВ Трусова, НВ Трусова, ЮВ Безверхня, ЮВ Безверхняя, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2018
2018
Антикризове фінансове управління санаційною спроможністю аграрних підприємств
НВ Трусова, МА Терещенко
Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого самоврядування …, 2018
2018
Фінансова діяльність підприємств та забезпечення її аналізу
МА Терещенко
Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівн і …, 2016
2016
Діагностика фінансової діяльності підприємств
МА Терещенко
Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічної безпеки на мікро …, 2016
2016
Підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах України
ЛВ Синяєва, МА Терещенко
Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інноваційного …, 2016
2016
Аналіз та перспективи сучасної інвестиційної діяльності
МА Терещенко
Тренди та інновації в сучасній економіці : мат. VІІ Міжнар. наук.-практ …, 2015
2015
Забезпечення аналізу фінансової діяльності підприємств
МА Терещенко
Облік, економіка, менеджмент : наукові нотатки / Луцький НТУ, 477-484, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20