Наталія Коробцова, Наталия Коробцова, Nataliya Korobtsova
Наталія Коробцова, Наталия Коробцова, Nataliya Korobtsova
НЮУ им. Ярослава Мудрого, кафедра гражданского права 1
No verified email
TitleCited byYear
Таємниці особистого життя людини та їх цивільно-правова охорона
НВ Устименко
Х.: Національна юрид. академія України ім. Я. Мудрого, 2001
402001
Цивільно-правова охорона таємниць, особистого життя людини: Монографія
НВ Коробцова
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
132005
Правове регулювання лікарської таємниці
Н Коробцова
Підприємництво, господарство і право, 8-11, 2005
52005
Особисті немайнові права
ЖІВ Борисова ВІ (кер.авт.кол.), Баранова ЛМ
Цивільне право України: Підручник: У 2т 1, 199-215, 2004
5*2004
Систематизація законодавства у сфері особистих немайнових прав
К НВ
Предпринимательство, хозяйство и право, 56-58, 1999
4*1999
Право на охорону здоров'я: поняття та зміст
К НВ
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки …, 2013
3*2013
Право на охорону нотаріальної таємниці як одне з конституційних прав громадян
К НВ
Публічне право, 40-47, 2012
32012
Теоретичні аспекти трансплантації в контексті охорони тілесної недоторканності людини
К НВ
К.: Атака, 2010
3*2010
Тілесна недоторканність людини та правові аспекти трансплантації органів та тканин
К НВ, П ОП
Медичне право Украіни: проблеми управління та фінансування охорони здоров'я, 2009
2*2009
Тілесна недоторканність людини та правові аспекти трансплантації органів і тканин
К НВ
Предпринимательство, хозяйство и право, 33-35, 1999
2*1999
Деякі проблеми правової охорони медичної таємниці
НВ Коробцова, ОП Печений
К.: Здоров'я, 1981
21981
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальноі дисципліни "Цивільне право Украіни" ч2 для студентів 3 курсу денної форми навчання
Б ВІ, СОМ ін
Х.: Нац.ун-т "Юрид.акад.Украіни ім.Ярослава Мудрого, 2014
1*2014
Гражданско-правовые способы защиты личных прав
НВ Коробцова
Теорія і практика правознавства 2 (4), 2013
12013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занятт з навчальноі дисципліни "Цивільне право Украіни" ч2 (відповідно до вимог ECTS) для студентів 3 курсу
Б ВІ, Я ВЛ, Б ЛМ
Х.: Нац.юрид.акад.Украіни, 2007
1*2007
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занятт з навчальної дисципліни "Цивільне право Украіни" ч.1 (відповідно до вимог ECTS) для студентів 2 курсу
Б ВІ, Я ВЛ, Б ЛМ
Х.: Нац.юрид.акад.Украіни, 2007
1*2007
Цивільно-правова охорона адвокатської таємниці
К НВ
Предпринимательство, хозяйство и право, 32-34, 2000
1*2000
Проблеми вдосконалення захисту прав тяжкохворих (невиліковних) пацієнтів в Україні
НВ Коробцова
2017
Право на таємницю медичної інформації: невирішені питання
НВ Коробцова
видавництво" Право", 2016
2016
Проблеми вдосконалення захисту особистих прав
НВ Коробцова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
2016
Деякі аспекти охорони нотаріальної таємниці
К НВ
Проблеми цивільного права та процесу, 161-164, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20