Наталія Коробцова, Наталия Коробцова, Nataliya Korobtsova
Наталія Коробцова, Наталия Коробцова, Nataliya Korobtsova
НЮУ им. Ярослава Мудрого, кафедра гражданского права 1
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Таємниці особистого життя людини та їх цивільно-правова охорона
НВ Устименко
Х.: Національна юрид. академія України ім. Я. Мудрого, 2001
392001
Цивільно-правова охорона таємниць, особистого життя людини: Монографія
НВ Коробцова
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
122005
Правове регулювання лікарської таємниці
Н Коробцова
Підприємництво, господарство і право, 8-11, 2005
52005
Особисті немайнові права
ЖІВ Борисова ВІ (кер.авт.кол.), Баранова ЛМ
Цивільне право України: Підручник: У 2т 1, 199-215, 2004
5*2004
Систематизація законодавства у сфері особистих немайнових прав
К НВ
Предпринимательство, хозяйство и право, 56-58, 1999
4*1999
Право на охорону здоров'я: поняття та зміст
К НВ
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки …, 2013
3*2013
Право на охорону нотаріальної таємниці як одне з конституційних прав громадян
К НВ
Публічне право, 40-47, 2012
3*2012
Теоретичні аспекти трансплантації в контексті охорони тілесної недоторканності людини
К НВ
К.: Атака, 2010
3*2010
Деякі проблеми правової охорони медичної таємниці
НВ Коробцова, ОП Печений
К.: Здоров'я, 1981
21981
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальноі дисципліни "Цивільне право Украіни" ч2 для студентів 3 курсу денної форми навчання
Б ВІ, СОМ ін
Х.: Нац.ун-т "Юрид.акад.Украіни ім.Ярослава Мудрого, 2014
1*2014
Гражданско-правовые способы защиты личных прав
НВ Коробцова
Теорія і практика правознавства 2 (4), 2013
12013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занятт з навчальноі дисципліни "Цивільне право Украіни" ч2 (відповідно до вимог ECTS) для студентів 3 курсу
Б ВІ, Я ВЛ, Б ЛМ
Х.: Нац.юрид.акад.Украіни, 2007
1*2007
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занятт з навчальної дисципліни "Цивільне право Украіни" ч.1 (відповідно до вимог ECTS) для студентів 2 курсу
Б ВІ, Я ВЛ, Б ЛМ
Х.: Нац.юрид.акад.Украіни, 2007
1*2007
Цивільно-правова охорона адвокатської таємниці
К НВ
Предпринимательство, хозяйство и право, 32-34, 2000
1*2000
Деякі аспекти охорони нотаріальної таємниці
К НВ
Проблеми цивільного права та процесу, 161-164, 2015
2015
Класифікація особистих немайнових прав: шляхи вдосконалення
К НВ
Сучасні проблеми цивільного права та процесу: матеріали "круглого столу", 47-49, 2015
2015
Личные неимущественных блага
К НВ
Харьковская цивилистическая школа: объекты гражданских прав: монография, 692-706, 2015
2015
Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав
К НВ
Актуальні проблеми приватного права, 132-135, 2015
2015
Заклади охорони здоров'я як учасники відносин із захисту персональних даних
Н Коробцова
Медичне право, 26-32, 2014
2014
ПРАВО ОСОБИ НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ОСОБИСТОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Л Красавчикова, М Єгоров, М Нохріна, Т Дробишевська, Р Стефанчук, ...
Перелік статей за 2013 р. 97, 8, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20