Olga Yerakhtorina, Єрахторіна Ольга Михайлівна, Ерахторина Ольга Михайловна
Olga Yerakhtorina, Єрахторіна Ольга Михайлівна, Ерахторина Ольга Михайловна
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Человек: проблемы саморазвития
ВА Лозовой, ОМ Ерахторина
Константа, 2007
212007
До виявлення сутності та змісту явища самовдосконалення особистості
ОМ Єрахторіна
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/VKhnpu/Filos/2008_28 …, 2008
142008
Самовдосконалення особистості у науковій рефлексії і реалізації біографічних проектів
ОМ Єрахторіна
видавництво Іванченка ІС, 2013
132013
Самовдосконалення особистості як наукова проблема
ОМ Єрахторіна
Проблема розвитку суспільства: системний підхід. Матеріали міжвузівської …, 2006
32006
Самовиховання, самовдосконалення особистості як засоби становлення й розгортання індивідуальності
ВО Лозовой, ОМ Єрахторіна
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2019
22019
Нариси до проблеми самовдосконалення особистості в індійській і китайській культурно-філософській традиціях
ОМ Єрахторіна
Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Філософія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С …, 2015
22015
Людинознавство як системне знання про людину, особистість і індивідуальність
ВО Лозовой, ОМ Єрахторіна
22012
Самовдосконалення особистості як умова відродження духовності українського суспільства
ОМ Єрахторіна
С. Рахманінов та культура України (С. Рахманінов на зламі століть)., 70 - 77, 2011
2*2011
Роль самовдосконалення як чинника формування духовності особистості
ОМ Єрахторіна
Матеріали 23-х міжнародних людинознавчих філософських читань «Гуманізм …, 2011
2*2011
Значення самовдосконалення для соціально–психологічного забезпечення правоохоронної діяльності
ОМ Єрахторіна
Соціально–психологічне забезпечення правоохоронної діяльності: теоретичні та …, 2010
22010
Проблема нравственного самосовершенствования в философии Л. Н. Толстого
ОМ Ерахторина
Лев Толстой в контексте мировой литературы : сб. материалов Первой Междунар …, 2009
22009
Самовдосконалення особистості у рефлексії китайського буддизму та американського протестантизму
ОМ Єрахторіна
Науковий Науковий вісник Харківського національного педагогічного …, 2009
2*2009
Практика морального самовдосконалення у реалізації біографічного проекту (на прикладі життя А. Швейцера)
ОМ Єрахторіна
Науковий вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г …, 2009
2*2009
Ум ученого: интеллектуал.-психолог. качества ученого (в помощь организации самостоятельной и учеб.–исследоват. работы учащихся)
ОМ Ерахторина
Вып, 0
2
PHILOSOPHY SCIENCE
ASIBYCS BARTNIK, AFEWWON INTUITION, OFP SELF-IMPROVEMENT, ...
OF THE LVIV UNIVERSITY, 5, 2017
1*2017
ЗНАЧУЩІСТЬ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИОСОБИСТІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В ХХІ СТ.
ОМ Єрахторіна
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія", 169-175, 2019
2019
Практика морального самовдосконалення на прикладі біографічного проекту Ірени Сандлер
ОМ Єрахторіна
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія", 61-67, 2019
2019
САМОВИХОВАННЯ, САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЗАСОБИ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗГОРТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ
ЛВ Олексійови, ОМ Єрахторіна
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2019
2019
Personal self-governance and self-perfection as means of individuality development
ВО Лозовой, ОМ Єрахторіна
2019
Библиографический указатель
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Октябрь, 1, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20