Olga Yerakhtorina, Єрахторіна Ольга Михайлівна, Ерахторина Ольга Михайловна
Olga Yerakhtorina, Єрахторіна Ольга Михайлівна, Ерахторина Ольга Михайловна
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Человек: проблемы саморазвития
ВА Лозовой, ОМ Ерахторина
Константа, 2007
242007
До виявлення сутності та змісту явища самовдосконалення особистості
ОМ Єрахторіна
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/VKhnpu/Filos/2008_28 …, 2008
102008
Самовдосконалення особистості у науковій рефлексії і реалізації біографічних проектів
ОМ Єрахторіна
видавництво Іванченка ІС, 2013
92013
PHILOSOPHY SCIENCE
ASIBYCS BARTNIK, AFEWWON INTUITION, OFP SELF-IMPROVEMENT, ...
OF THE LVIV UNIVERSITY, 5, 2017
3*2017
Самовдосконалення особистості як наукова проблема
ОМ Єрахторіна
Проблема розвитку суспільства: системний підхід. Матеріали міжвузівської …, 2006
22006
Ум ученого: интеллектуал.-психолог. качества ученого (в помощь организации самостоятельной и учеб.–исследоват. работы учащихся)
ОМ Ерахторина
Вып, 0
2
Людинознавство як системне знання про людину, особистість і індивідуальність
ВО Лозовой, ОМ Єрахторіна
12012
Засоби масової інформації як чинник формування інформаційної культури суспільства
ОМ Єрахторіна
Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні: Матеріали …, 2017
2017
Ціннісна парадигма сучасного українського суспільства
ОМ Єрахторіна
Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук: Матеріали …, 2017
2017
Значущість вивчення родини й родинних відносин у сучасному українському суспільстві
ОМ Єрахторіна
Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття. Матеріали Міжнародної …, 2017
2017
Роль філософії в осмисленні глобальних проблем сучасності
ОМ Єрахторіна
Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності …, 2017
2017
Природа, сутність, структура і функції самовдосконалення особистості як найвищої форми її усвідомленого саморозвитку
О Єрахторіна
Вісник Львівського університету «Філософсько-політологічні студії», С. 50-56, 2017
2017
Людинознавство як важлива складова соціогуманітарної підготовки сучасного фахівця
ВО Лозовой, ОМ Єрахторіна
С. Рахманінов та культура України. С. Рахманінов на зламі століть, 2016
2016
Феномен человека и границы гуманитарного знания
ОМ Ерахторина
Москва, 2016
2016
Чинники та механізми особистісного самовдосконалення (на прикладі біографічного проекту Малали Юсуфзай)
ОМ Єрахторіна
Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Філософія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С …, 2016
2016
Самовдосконалення в системі саморозвитку особистості
ОМ Єрахторіна
Сьома Міжнародна науково-практична конференція: Соціально-гуманітарні …, 2016
2016
Проблеми і суперечності процесу самовдосконалення особистості в умовах трансформації українського суспільства
ОМ Єрахторіна
Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Матеріали …, 2016
2016
Проблема самовдосконалення особистості в українському суспільстві початку ХХІ сторіччя
ОМ Єрахторіна
Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної …, 2016
2016
Особливості побудови сучасного українського суспільства
ОМ Єрахторіна
Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне …, 2016
2016
Проблема самовдосконалення особистості у науковій рефлексії
ОМ Єрахторіна
"Актуальні питання сучасної науки» (м. Львів, 16-17 жовтня 2015 р.), 164 - 166, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20