Olga Yerakhtorina, Єрахторіна Ольга Михайлівна, Ерахторина Ольга Михайловна
Olga Yerakhtorina, Єрахторіна Ольга Михайлівна, Ерахторина Ольга Михайловна
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Человек: проблемы саморазвития
ВА Лозовой, ОМ Ерахторина
Константа, 2007
182007
Самовдосконалення особистості у науковій рефлексії і реалізації біографічних проектів
ОМ Єрахторіна
видавництво Іванченка ІС, 2013
122013
До виявлення сутності та змісту явища самовдосконалення особистості
ОМ Єрахторіна
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/VKhnpu/Filos/2008_28 …, 2008
102008
Самовиховання, самовдосконалення особистості як засоби становлення й розгортання індивідуальності
ВО Лозовой, ОМ Єрахторіна
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2019
22019
Нариси до проблеми самовдосконалення особистості в індійській і китайській культурно-філософській традиціях
ОМ Єрахторіна
Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Філософія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С …, 2015
22015
Самовдосконалення особистості як наукова проблема
ОМ Єрахторіна
Проблема розвитку суспільства: системний підхід. Матеріали міжвузівської …, 2006
22006
Ум ученого: интеллектуал.-психолог. качества ученого (в помощь организации самостоятельной и учеб.–исследоват. работы учащихся)
ОМ Ерахторина
Вып, 0
2
PHILOSOPHY SCIENCE
ASIBYCS BARTNIK, AFEWWON INTUITION, OFP SELF-IMPROVEMENT, ...
OF THE LVIV UNIVERSITY, 5, 2017
1*2017
Людинознавство як системне знання про людину, особистість і індивідуальність
ВО Лозовой, ОМ Єрахторіна
12012
ЗНАЧУЩІСТЬ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИОСОБИСТІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В ХХІ СТ.
ОМ Єрахторіна
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія", 169-175, 2019
2019
Практика морального самовдосконалення на прикладі біографічного проекту Ірени Сандлер
ОМ Єрахторіна
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія", 61-67, 2019
2019
Personal self-governance and self-perfection as means of individuality development
ВО Лозовой, ОМ Єрахторіна
2019
БІОГРАФІЧНИЙ ПРОЕКТ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ЯК ЗРАЗОК ОСОБИСТІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
О Єрахторіна
OF THE LVIV UNIVERSITY, 27, 2018
2018
Самоосвіта, самовиховання, самовдосконалення особистості як засоби вдосконалення культури спілкування
ВО Лозовой, ОМ Єрахторіна
ХНТУСГ, 2018
2018
Засоби масової інформації як чинник формування інформаційної культури суспільства
ОМ Єрахторіна
Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні: Матеріали …, 2017
2017
Ціннісна парадигма сучасного українського суспільства
ОМ Єрахторіна
Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук: Матеріали …, 2017
2017
Значущість вивчення родини й родинних відносин у сучасному українському суспільстві
ОМ Єрахторіна
Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття. Матеріали Міжнародної …, 2017
2017
Роль філософії в осмисленні глобальних проблем сучасності
ОМ Єрахторіна
Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності …, 2017
2017
Природа, сутність, структура і функції самовдосконалення особистості як найвищої форми її усвідомленого саморозвитку
О Єрахторіна
Вісник Львівського університету «Філософсько-політологічні студії», С. 50-56, 2017
2017
Людинознавство як важлива складова соціогуманітарної підготовки сучасного фахівця
ВО Лозовой, ОМ Єрахторіна
С. Рахманінов та культура України. С. Рахманінов на зламі століть, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20