Follow
Вірченко Г.А. / Вирченко Г.А. / Virchenko G.A.
Вірченко Г.А. / Вирченко Г.А. / Virchenko G.A.
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Verified email at kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Визначення та основні положення структурно-параметричного геометричного моделювання
В Ванiін, Г Вiрченко
Геометричне та комп’ютерне моделювання.–Вип 23, 42-48, 2009
772009
Structural and technological design of ways for preparing reactoplastic composite fiber materials based on structural parametric modeling
AE Kolosov, GA Virchenko, EP Kolosova, GI Virchenko
Chemical and Petroleum Engineering 51, 493-500, 2015
362015
Структурно-параметричні геометричні моделі як основа для узгодженої розробки літака на стадії ескізного проектування/Ванін ВВ, Вірченко ГА, Ванін ІВ
ВВ Ванiн, ГА Вiрченко
Наукові вісті НТУУ «КПІ, 35-41, 2006
21*2006
Vyznachennia ta osnovni polozhennia strukturno-parametrychnoho heometrychnoho modeliuvannia
VV Vanin, GA Virchenko
Heometrychne ta kompiuterne modeliuvannia 23, 42-48, 2009
172009
Структурно-параметричні геометричні моделі як інваріантна складова комп’ютерних інформаційних технологій підтримки життєвого циклу виробів машинобудування/Ванін ВВ, Вірченко ГА …
ВВ Ванiн, ГА Вiрченко
Праці Тавр. держ. агротех. академії–Вип 4, 16-21, 2007
172007
DEVELOPMENT OF A METHOD FOR COMPUTER SIMULATION OF A SWINGING SPRING LOAD MOVEMENT PATH.
L Kutsenko, O Semkiv, A Kalynovsky, L Zapolskiy, O Shoman, ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 97 (7), 2019
142019
Узагальнення структурно-параметричного підходу до геометричного моделювання об’єктів машинобудування
ГА Вірченко
132011
Комп’ютерне структурно-параметричне геометричне моделювання як основа для комплексної оптимізації процесів проектування та виробництва об’єктів машинобудування
ВВ Ванiн, ГА Вiрченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Технологии машиностроения …, 2010
132010
Застосування структурно-параметричного підходу як методології комп’ютерної комбінаторно-варіаційної геометрії
ВВГ Ванін, ВВ, Вірченко Г.А
Прикладна геометрія та інж. графіка.–Вип 87, 12-17, 2011
122011
Computer variant dynamic forming of technical objects on the example of the aircraft wing
V Vanin, G Virchenko, S Virchenko, A Nezenko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 67-73, 2017
112017
Моделювання процесів виготовлення реактопластичних композиційно-волокнистих матеріалів [монографія]
ОП Колосова, ВВ Ванін, ГА Вірченко, ОЄ Колосов
К.: ВПК «Політехніка» НТУУ «КПІ, 2016
112016
Геометричне моделювання крила літака на стадії ескізного проектування з використанням кривих Безьє третього порядку
ІВ Ванін, ГА Вірченко
ІВ Ванін, ГА Вірченко/Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці …, 2006
112006
Структурно-параметричне формоутворення як засіб інтеграції автомати-зованого проектування технічних об’єктів
ВВ Ванін, ГА Вірченко, ОГ Гетьман, ПМ Яблонський
Прикладна геометрія та інженерна графіка, 46, 2019
102019
Simulation of the parameters of ultrasonic dosing cavitation device with radiative plate. Part 3. computer-aided variant 3D design
VV Vanin, GA Virchenko, AE Kolosov, EP Kolosova
Chemical and petroleum engineering 54, 694-700, 2019
92019
Simulation of the parameters of an ultrasonic dosed cavitator with radiative plate. Part 1. Analysis of effective technical means of ultrasonic exposure and a technique of …
AE Kolosov, GA Virchenko, EP Kolosova, SL Shambina
Chemical and petroleum engineering 54, 531-541, 2018
92018
Simulation of the parameters of ultrasonic dosing device with radiative plate. Part 2. Optimization of design and technological parameters
GA Virchenko, AE Kolosov, EP Kolosova, SG Virchenko
Chemical and petroleum engineering 54, 605-612, 2018
92018
Структурно-параметричні геометричні моделі як засіб інтеграції автоматизованого проектування сучасного літака
ВВ Ванін, ГА Вірченко
Вісник Херсонського національного технічного університету, 571, 2014
92014
Definition and basic provisions of structural-parametric geometric modeling
VV Vanin, GA Virchenko
Heometrychne ta kompiuterne modeliuvannia 23, 42-48, 2009
92009
Структурно-параметричнi геометричнi моделi як iнварiантна складова комп’ютерних iнформацiйних технологiй пiдтримки життєвого циклу виробiв машинобудування
ВВ Ванiн, ГА Вiрченко
Працi ТДАТА.-Вип. 4, т. 36, 16, 2007
92007
Структурно-параметричний підхід як загальна методологія комп’ютерного геометричного моделювання об’єктів машинобудування
ГА Вірченко
Прикладна геометрія та інженерна графіка.–Вип 83, 146-152, 0
9
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20