Подписаться
Ульянченко Олександр Вікторович, Alexander Ulyanchenko
Ульянченко Олександр Вікторович, Alexander Ulyanchenko
Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва
Подтвержден адрес электронной почты в домене knau.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження операцій в економіці
ОВ Ульянченко
видавництво" Довкілля", 2010
1302010
Дослідження операцій в економіці: підручник
ОВ Ульянченко
Суми: Довкілля, 2010
128*2010
Дослідження операцій в економіці
ОВ Ульянченко
Харків: Гриф, 2002
128*2002
Формування та використання ресурсного потенціалу в аграрній сфері: монографія
ОВ Ульянченко
Х.: ХНАУ, 2006
1002006
Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: управлінський аспект: монографія
ОВ Ульянченко
Суми: Довкілля, 2009
532009
Управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі
ОВ Ульянченко
ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00. 03–економіка та управління …, 2008
362008
Продовольча безпека–основа національної безпеки держави
ОВ Ульянченко, НВ Прозорова
Режим доступу: http://humanright. org. ua/blogs/prodovolcha_bezpeka, 2014
312014
Залежність продовольчої безпеки країни від забезпеченості аграрної сфери ресурсами
ОВ Ульянченко
Агросвіт: наук.-практ. журнал, 4-8, 2007
232007
Конкурентоспроможнiсть сiльськогосподарських пiдприємств та стратегiчнi аспекти її формування
ОВ Ульянченко, ЛА Евчук, IВ Гуторова
202011
Інвестиційний процес і його складові елементи
ОВ Ульянченко
Ефективна економіка, 2010
182010
Інноваційно-інвестиційна діяльність, як основа сталого розвитку економіки держави
ОВ Ульянченко
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 70-76, 2015
172015
Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора України на кластерних засадах
ОВ Ульянченко
Вісник аграрної науки, 56-59, 2010
152010
Особливості національної концепції використання та відтворення агроресурсів
ОВ Ульянченко
Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної …, 2003
152003
Motivation management as the key factor of financial and economic growth of small agribusiness enterprises
OV Ulianchenko, RM Sheludko, MS Ponomarova, LV Sheludko
Financial and credit activity problems of theory and practice 4 (31), 239-248, 2019
142019
Дотаційний механізм у системі конкурентоспроможного виробництва молока в Україні
ОВ Ульянченко
Економіка АПК, 10-19, 2011
142011
Стан та перспективи розвитку молочного ринку України
СО Степанчук, ЮЮ Єфісько
Економіка та держава, 99-102, 2017
132017
Зерно-круп’яне виробництво як важіль підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
ОВ Ульянченко
URL: http://base. dnsgb. com. ua/files/journal/Agroinkom/agroinkom2009-9-12 …, 2009
132009
Стратегія стійкого розвитку аграрного сектору економіки на основі підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом
ОВ Ульянченко, ВЄ Тітова
Затверджено вченою радою університету (Протокол № 5 від 23.04. 2009 р.), 119, 2009
122009
Проблеми та тенденції розвитку органічного овочівництва і плодівництва в Україні
ОВ Ульянченко, РМ Безус
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 23-32, 2016
112016
Формування ефективного механізму управління фінансовими ресурсами АПК
ОВ Ульянченко
Економіка АПК, 71-76, 2008
112008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20