Николай Альховик
Николай Альховик
БГМУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене bsmu.by
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нацыянальная палітыка ў БССР (1929–1939 гг.)
МК Альховік
2017
Нацыянальная палітыка ў БССР (1929–1939 гг.): аўтарэферат дысертацыі на саісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук: 07.00. 02/Альховік Мікалай Канстанцінавіч …
МК Альховік
Мінск, 2017
2017
Фактар нацыянальных меншасцей і грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1937–1939 гг.
МК Альховік
Издательство" Четыре четверти", 2013
2013
Польскі Дзяржынскі раѐн:«вітрына сацыялізму» ці правакацыя УКП (б)
МК Альховік
Белорусский государственный университет, 2011
2011
Да пытання аб нацыянальнай палітыцы партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва у Беларускай ССР у 1930-я гг
МК Альховік
Вестник Полесского государственного университета. Серия общественных и …, 2011
2011
ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ Ў ШЭРАГАХ ЧЛЕНАЎ КП (б) Б У СУВЯЗІ З ПРАВЯДЗЕННЕМ ПАЛІТЫКІ БЕЛАРУСІЗАЦЫІ 1920-х гг.
МК Альховік
ГРАМАДСКІЯ РУХІ І ПАЛІТЫЧНЫЯ ПАРТЫІ Ў БЕЛАРУСІ (АПОШНЯЯ ЧВЭРЦЬ ХІХ …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–6