Follow
Ludmila Bugaeva, Liudmyla Bugaieva, Людмила Николаевна Бугаева, Людмила Миколаївна Бугаєва, Liudmyla
Ludmila Bugaeva, Liudmyla Bugaieva, Людмила Николаевна Бугаева, Людмила Миколаївна Бугаєва, Liudmyla
Associate professor, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic
Verified email at xtf.kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Системний аналіз хіміко-технологічних комплексів
Л Бугаєва, Т Бойко, Ю Безносик
37*2017
An application of expert system to choice, simulation and development of gases purification processes
LN Bugaeva, YA Beznosik, GA Statjukha, AA Kvitka
Computers & chemical engineering 20, S401-S406, 1996
241996
Інтелектуальні системи прийняття рішень при дослідженні та проектуванні хіміко-технологічних процесів
ГО Статюха, ЮО Безносик, ЛМ Бугаєва
Київ: Політехніка 416, 2004
132004
Прогнозирование экологических рисков с использованием анализа иерархий и теории нечетких множеств
Р Риахы, ЮА Безносик, ЛН Бугаева, ГА Статюха
Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту, 114-118, 2006
92006
An intelligent system for designing waste gas purification processes from nitrogen oxides
Y Beznosik, L Bugaeva, E Kenig, A Gorak, A Kraslawski, I Astrelin
2-nd Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for …, 1999
91999
MATHEMATICAL MODEL OF OBTAINING HYDROCARBON FUEL UNDER THE SCHEME FISCHERTROPSCH IN THE STATIONARY LAYER OF CATALYST ON THE COBALT BASIS
BL Zakharchuk, Y Beznosyk
Easterm European journal of Enterprise Technlogies 6 (3/6 (93)), 60-70, 2018
7*2018
Використання методів системної динаміки для дослідження сталого розвитку регіонів України
ЛМ Бугаєва, ММ Османов, ГО Статюха
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (10 (44)), 22-25, 2010
72010
К вопросу разработки индикаторов устойчивого развития прибрежной зоны Крыма
НД Панкратова, ЛМ Бугаева, АЮ Безносик
ЧДТУ, 2008
72008
Використання методу пінч-аналізу і модульної декомпозиції для синтезу теплообмінних систем
ГО Статюха, Я Жезовський, ЮО Безносик, А Жезовськая, ЛМ Бугаева
Наукові вісті НУТУ «КПІ, 24-31, 2002
72002
System analysis of chemical-technological complexes
L Bugaeva, T Boyko, Y Beznosyk
Interservice, Kyiv, 2017
42017
Синтез реактивних масообмінних мереж
ЮО Безносик, ЛМ Бугаєва, ГО Статюха
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 30-35, 2005
42005
Mathematical model of obtaining a hydrocarbon fuel based on the Fischer-Tropsch pathway in a stationary layer of the cobalt-based catalyst
Y Zakharchuk, Y Beznosyk, L Bugaieva
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 60-70, 2018
32018
Оптимізація об’єктів хімічної технології: досвід застосування методів випадкового пошуку
Р Бохенек, Г Поплєвськи, ЮО Безносик, ЛМ Бугаєва, АМ Шахновський
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
32018
Розробка системи автоматизації процесу виробництва нітрата натрію
МА Мельник, ЮО Безносик, ЛМ Бугаєва
Матеріали XV мiжнародної конференцiї" Контроль i управлiння в складних …, 2020
22020
Конструювання автоматизації складних технологічних об’єктів з урахуванням систем адаптивного керування
М Пшеничний, Ю Безносик, Л Бугаєва
Матеріали XV мiжнародної конференцiї" Контроль i управлiння в складних …, 2020
22020
Використання універсальних моделюючих програм для розрахунку хіміко-технологічних систем
ЛМ Бугаєва, МВ Іванов, ПО Рибенко, ІА Сідоренко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
22018
Simulation and Kinetics Study of Gases Absorption Purification From Nitrogen And Sulfur Oxides.
AJ Yuriy BEZNOSYK, Jacek JEŻOWSKI, Ljudmila BUGAEVA
Proceeding of 4th Symposium Distillation, Absorption & Extraction, 414-417, 2003
2*2003
Досягнення та перспективи розвитку технологій штучного інтелекту та їх впровадження в навчальному процесі
ЛМ Бугаєва
Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021 …, 2021
12021
Досвід підготовки магістерських дисертацій за програмами співробітництва із дослідницькими інститутами НАН України
ТВ Бойко, ЮО Безносик, ЛМ Бугаєва, СГ Бондаренко, ОО Квітка, ...
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016
12016
Кінцево-елементне моделювання механіки отоліта засобами пакету COMSOL Multiphysics
ОВ Кондрачук, ЛМ Бугаєва, ІІ Бочкор
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (7 (63)), 14-19, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20