Ivanova Kseniia, Иванова Ксения, Іванова Ксенія
Ivanova Kseniia, Иванова Ксения, Іванова Ксенія
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Yaroslav Mudryi National Law University)
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Договори про трансфер технологій: спірні питання
КЮ Іванова
Порівняльно-аналітичне право : електронне фахове наукове видання, 126–129, 2013
92013
Господарсько-правове регулювання договірних зобов'язань інноваційного характеру
КЮ Іванова
42012
Склад спадщини: теоретичні та практичні проблеми визначення
КЮ Іванова
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 111-116, 2015
22015
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни" Криміналістика":(галузь знань 0304" Право", освітньо …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ГК Авдєєва, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво" Право", 2013
12013
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТIВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
КЮ Іванова
Рекомендовано до друку вченою радою Науково-дослідного інституту правового …, 2018
2018
Застосування позовної давності до вимог, що випливають із сімейних відносин
Цивільне судочинство у світлі судової реформи в Україні : матеріали …, 2016
2016
Електронна комерція в Україні
Правове регулювання відносин у мережі Інтернет, 134-155, 2016
2016
Раздел наследства
ИВ Спасибо-Фатеевой
Харьковская цивилистическая школа: грани наследственного права, 538-547, 2016
2016
Определение состава наследства. Розыск наследства
ИВ Спасибо-Фатеевой
Харьковская цивилистическая школа: грани наследственного права, 514-522, 2016
2016
Вдосконалення механізму трансферу технологій
КЮ Іванова
"Актуальні проблеми приватного права" : матеріали міжнар. наук.-практ. конф …, 2015
2015
До питання про електронну форму правочину
КЮ Іванова
"Сучасні проблеми цивільного права та процесу" : матеріали «круглого столу …, 2015
2015
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ LEGAL ASPECTS OF E-COMMERCE
КЮ Іванова
2014
Тестові завдання з навчальної дисципліни" Цивільне право України". Ч. II: галузь знань 0304" Правоо", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" правознавство …
ВІ Борисова, ВЛ Яроцький, КЮ Іванова, РІ Таш'ян, ЮЄ Ходико
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Договірний механізм регламентування інноваційних відносин
КЮ Іванова
2014
Тематика курсових робіт з цивільного права України:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство) для студ. III курсу …
ВІ Борисова, ПО Гринько, ІП Жигалкін, КЮ Іванова, ІВ Курафєєва, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Договори інноваційного характеру: до постановки питання
КЮ Іванова
2013
Інновація: діалектика розвитку
КЮ Іванова
Форум права, 260-265, 2013
2013
Договір на створення інноваційного продукту: теоретичні аспекти
КЮ Іванова
Вісник Одеського національного університету. – Серія «Правознавство» 16 …, 2011
2011
Вплив комплексності інноваційного продукту на договірне регулювання його створення
КЮ Іванова
Юридична Україна, 78-83, 2011
2011
Правова природа договору на створення і передачу науково-технічної продукції
КЮ Іванова
Вісник Вищого адміністративного суду України, 99-105, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20