Ivanova Kseniia, Иванова Ксения, Іванова Ксенія
Ivanova Kseniia, Иванова Ксения, Іванова Ксенія
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Договори про трансфер технологій: спірні питання
КЮ Іванова
Порівняльно-аналітичне право : електронне фахове наукове видання, 126–129, 2013
92013
Господарсько-правове регулювання договірних зобов'язань інноваційного характеру
КЮ Іванова
72012
Склад спадщини: теоретичні та практичні проблеми визначення
КЮ Іванова
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 111-116, 2015
32015
Judicial Protection of Civil Rights in Ukraine: National Experience through the Prism of European Standards
OMO Valentyna I. BORYSOVA, Kseniia Yu. IVANOVA, Iryna V. IUREVYCH
Journal of Advanced Research in Law and Economics 10 (1 (2019)), p. 66-84, 2019
2*2019
Problems of assisted reproductive technology's application
LVK Valentyna I Borysova, Kseniia Yu Ivanova
Wiadomosci Lekarskie, 2524-2530, 2019
1*2019
Договірний механізм регламентування інноваційних відносин
КЮ Іванова
12014
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Еколого-ценотична структура бореальної фракції флори НПП''Слобожанський''
ОВ Безроднова, ГО Чернишова, КЮ Іванова
2020
До проблеми управління ризиками в аграрній сфері
КЮ Іванова
Юрайт, 2020
2020
Новий локалітет Dracocephalum ruyschiana L. на території НПП «Слобожанський»
ОВ Безроднова, КЮ Іванова
2020
До питання про право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язань
КЮ Іванова
Publishing House “ACCESS PRESS”, 2020
2020
До проблем оренди земельної ділянки
КЮ Іванова
НДІ ПЗІР НАПрНУ, 2019
2019
До питання про договір рахунку умовного зберігання (ескроу)
КЮ Іванова
НДІ ПЗІР НАПрНУ, 2019
2019
До проблем правового регулювання інноваційної сфери
КЮ Іванова
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019
2019
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТIВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
КЮ Іванова
Рекомендовано до друку вченою радою Науково-дослідного інституту правового …, 2018
2018
Застосування позовної давності до вимог, що випливають із сімейних відносин
Цивільне судочинство у світлі судової реформи в Україні : матеріали …, 2016
2016
Електронна комерція в Україні
Правове регулювання відносин у мережі Інтернет, 134-155, 2016
2016
Раздел наследства
ИВ Спасибо-Фатеевой
Харьковская цивилистическая школа: грани наследственного права, 538-547, 2016
2016
Определение состава наследства. Розыск наследства
ИВ Спасибо-Фатеевой
Харьковская цивилистическая школа: грани наследственного права, 514-522, 2016
2016
Вдосконалення механізму трансферу технологій
КЮ Іванова
"Актуальні проблеми приватного права" : матеріали міжнар. наук.-практ. конф …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20