Ivanova Kseniia, Иванова Ксения, Іванова Ксенія
Ivanova Kseniia, Иванова Ксения, Іванова Ксенія
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Yaroslav Mudryi National Law University)
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Договори про трансфер технологій: спірні питання
КЮ Іванова
Порівняльно-аналітичне право : електронне фахове наукове видання, 126–129, 2013
82013
Господарсько-правове регулювання договірних зобов'язань інноваційного характеру
КЮ Іванова
62012
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільне право України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень …
ВІ Борисова, ЛМ Баранова, ВІ Крат, ВМ Балюк, ОО Біляєв, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
52013
Електронна комерція в Україні
КЮ Іванова
видавництво «Право», 2016
12016
Склад спадщини: теоретичні та практичні проблеми визначення
КЮ Іванова
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 111-116, 2015
12015
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТIВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
КЮ Іванова
Рекомендовано до друку вченою радою Науково-дослідного інституту правового …, 2018
2018
Поділ спадщини
КЮ Іванова
видавництво" Право", 2016
2016
Застосування позовної давності до вимог, що випливають із сімейних відносин
Цивільне судочинство у світлі судової реформи в Україні : матеріали …, 2016
2016
Електронна комерція в Україні
Правове регулювання відносин у мережі Інтернет, 134-155, 2016
2016
Раздел наследства
ИВ Спасибо-Фатеевой
Харьковская цивилистическая школа: грани наследственного права, 538-547, 2016
2016
Определение состава наследства. Розыск наследства
ИВ Спасибо-Фатеевой
Харьковская цивилистическая школа: грани наследственного права, 514-522, 2016
2016
Питання правового регулювання трансферу технологій
КЮ Іванова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
2016
Вдосконалення механізму трансферу технологій
КЮ Іванова
"Актуальні проблеми приватного права" : матеріали міжнар. наук.-практ. конф …, 2015
2015
До питання про електронну форму правочину
КЮ Іванова
"Сучасні проблеми цивільного права та процесу" : матеріали «круглого столу …, 2015
2015
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ LEGAL ASPECTS OF E-COMMERCE
КЮ Іванова
2014
Тестові завдання з навчальної дисципліни" Цивільне право України". Ч. II: галузь знань 0304" Правоо", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" правознавство …
ВІ Борисова, ВЛ Яроцький, КЮ Іванова, РІ Таш'ян, ЮЄ Ходико
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Договірний механізм регламентування інноваційних відносин
КЮ Іванова
2014
Договір на створення (передачу) інноваційного продукту
КЮ Іванова
видавництво «Юрайт», 2013
2013
Договори інноваційного характеру та їх види
КЮ Іванова
видавництво «Юрайт», 2013
2013
Тематика курсових робіт з цивільного права України:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство) для студ. III курсу …
ВІ Борисова, ПО Гринько, ІП Жигалкін, КЮ Іванова, ІВ Курафєєва, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20