Подписаться
Poberezhna Nataliia, Побережна Наталія Миколаївна, Побережная Н.Н., (ORCID:0000-0001-8186-2216)
Poberezhna Nataliia, Побережна Наталія Миколаївна, Побережная Н.Н., (ORCID:0000-0001-8186-2216)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute".UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трансфер технологий
ПГ Перерва, Д Коциски, Д Сакай, М Верешне Шомоши, ТА Гусаковская, ...
НТУ" ХПИ", 2012
588*2012
Визначення ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства
ПГ Перерва, НМ Побережна
Видавництво СумДУ, 2012
64*2012
Інвестиційна складова економічної безпеки
НМ Побережна
Вісник Національного технічного університету, 179-185, 2013
222013
Ефективність використання виробничого потенціалу: теоретичний та практичний аспекти
НМ Побережна
Маркетинг і менеджмент інновацій, 212-220, 2012
21*2012
Аналіз факторів впливу на інноваційний розвиток промислових підприємств: практичний аспект
НМ Побережна
Міжнародний гуманітарний університет, 2016
192016
Оцінка потенціалу інноваційного розвитку підприємства: практичний аспект
МС Пантелєєв, НМ Побережна, АО Ярошенко
НТУ" ХПІ", 2015
11*2015
Управління ефективністю використання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств
НМ Побережна
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 42-54, 2012
112012
Зарубіжний досвід грошово-кредитної політики та особливості застосування деяких аспектів банківської системи в Україні
НМ Побережна, АС Колєсніченко
Ужгородський національний університет, 2014
102014
Аналіз трактування поняття «потенціал»
НМ Побережна
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2010
102010
Оцінювання ефективності використання виробничого потенціалу: практичний аспект
НМ Побережна
Збірник тез наукових робіт учасників XХІІІ міжнародної науково – практичної …, 2013
92013
Оцінювання ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств і визначення стратегічних напрямів його розвитку
НМ Побережна
Бізнес Інформ, 214-220, 2012
92012
Напрямки удосконалення систем оплати праці персоналу підприємства
НМ Побережна, МС Пантелєєв, АГ Чижик
Вісник Національного технічного університету, 104-110, 2015
82015
Фінансова звітність у системі управління підприємством
НМ Побережна
ДВНЗ" Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2017
62017
Трудові ресурси та їх роль в інноваційному розвитку сучасного підприємства
НМ Побережна, МС Пантелєєв, ВО Гаркуша
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017
62017
Методологічні аспекти сучасних підходів до сутності розвитку підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища
НМ Побережна, ПР О.
Дослідження та оптимізація економічних процесів : кол. монографія / за ред …, 2015
62015
Спільне та відмінне в обліку основних засобів за МСБО 16 та П (С) БО 7
НМ Побережна, АВ Яценко
Вісник Національного технічного університету, 110-113, 2014
62014
Спільне та відмінне в обліку основних засобів за МСБО 16 та П(С)БО 7
НМ Побережна, АВ Батожська
Труди ІХ Міжнародній науково-практичній конференції [«Дослідження та …, 2013
62013
Формування алгоритму оцінки виробничого потенціалу машинобудівного підприємства
НМ Побережна
Економічний вісник Донбасу, 161-165, 2013
62013
КАДРОВА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
НМ Побережна, ІВ КУЛІШ
Режим доступу: www. kpi. kharkov. ua/archive/Наукова_періодика/vestnik …, 0
6*
Умови, чинники та резерви підвищення ефективності використання трудового потенціалу
НМ Побережна, ІВ КУЛІШ
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2011
52011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20