To edit, sign in as oxana68@ukr.net.
Оксана Федотова
Оксана Федотова
Київський національний університет культури і мистецтв
Verified email at knukim.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Політична цензура друкованих видань в УСРР—УРСР (1917—1990): монографія
ОО Федотова
К.: Парлам. вид-во, 2009
332009
Політична цензура друкованих видань в УСРР-УРСР: становлення, технологія, еволюція
ОО Федотова
Автореферат дис.… доктор. істор. Наук/ОО Федотова-Переяслав-Хмельницький …, 2009
82009
Книга як об’єкт цензурної політики
О Федотова
Вісник Кн. палати, 30-36, 2002
62002
Політична цензура в УСРР—УРСР: практика обмеження друкованої продукції
О Федотова
Вісник книжкової палати, 45-47, 2012
52012
Полiтична цензура друкованих видань в УСРР-УРСР (1917-1990 рр.): монографiя
ОО Федотова
52009
Дитяча література України під цензурними заборонами 20 – 30-х рр. ХХ ст.
О Федотова
Українознавство, 94-96, 2007
42007
Формування інформаційної культури молоді в процесі отримання освіти
ОО Федотова
Трансформаційні процеси в освіті і культурі: Зб. мат-лів Міжнар. наук.-творч …, 0
4
Цензура друкованих видань в Україні на останньому етапі свого існування (1985 – 1990)
О Федотова
Вісник Книжкової палати, 37-39, 2003
32003
Тарас Шевченко й радянська цензура
ОО Федотова, ЮІ Шаповал
Український історичний журнал, 70-86, 2014
22014
Утвердження матеріалістичного світогляду в УСРР—УРСР (на прикладі обмеження випуску та розповсюдження релігійної літератури)
О Федотова
Вісник Книжкової палати, 28-31, 2013
22013
Обмеження друкованого слова в Україні у тридцятих роках ХХ століття
О Федотова
Вісник книжкової палати, 32-38, 2009
22009
Методологічні принципи дослідження політичної цензури творів друку: українознавчий ракурс
О Федотова
Вісник Книжкової палати, 43-47, 2009
22009
Контроль друкованої продукції в Україні під час Великої Вітчизняної війни 1941-1954 років
ОО Федотова
Українознавство, 2008
22008
Доля дитячої казки в Україні в більшовицьку добу (за матеріалами “Бюлетеня НКО” 1925 – 1933)
О Федотова
Вісник Книжкової палати, 35-37, 2003
2*2003
Стан і основні напрями роботи з підготовки бібліографічних покажчиків “Спецфонд Книжкової палати України”
О Федотова
Вісник Книжкової палати України, 13, 2002
22002
Про деякі аспекти бібліографічної діяльності україн ського вченого Зенона Кузелі
ОО Федотова
Бібліотеки у розвитку істо рич ної науки в Україні (тези доп.).–Київ, 157-158, 1994
21994
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФОТОГРАФІЇ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДОРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД
ОО Федотова
BBK 91, 435, 2020
12020
Спалення книг як прояв цензурного контролю над культурою
О Федотова
Вісник Книжкової палати, 43-45, 2015
12015
Музична сфера України під наглядом радянської цензури
ОО Федотова
Мистецтвознавчі записки, 115-122, 2014
12014
Документаційне забезпечення наукових досліджень з історії радянського ідеологічного контролю (специфічні цензурні джерела)
ОО Федотова
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 98-102, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20