Ковальова Наталія Анатоліївна, Natalya Kovalyova
Ковальова Наталія Анатоліївна, Natalya Kovalyova
Український державний хіміко-технологічний університет / Ukrainian State University of Chemical
Подтвержден адрес электронной почты в домене udhtu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аграрна політика в Україні періоду національно-демократичної революції (1917-1921 рр.)
НА Ковальова
[Ант], 2007
152007
Аграрна політика українських національних урядів (1917–1921 рр.)
НА Ковальова
НА Ковальова, 1999
121999
Селяни, поміщики і держава: конфлікти інтересів.«Аграрна революція» в Україні 1902–1922 рр.
НА Ковальова
монографія.–Дніпропетровськ: ЛІРА, 2016
62016
Українська Держава П. Скоропадського та селянство: протистояння на ґрунті аграрного питання
НА Ковальова
Бористен.–Дніпропетровськ, 19-20, 1999
51999
Аграрні комісії Української Держави: участь у розробці земельного питання (серпень-грудень 1918 р.)
НА Ковальова
Придніпровський науковий вісник, 65-80, 1998
41998
Farmers, landowners and state: conflicts of interest.«Agrarian Revolution» in Ukraine 1902-1922 years
NА Коvalyova
Dnipropetrovsk: LIRA.(in Ukr.), 2016
32016
“Міфи” земельного законодавства Центральної Ради
H Ковальова
Гуржіївські історичні читання, 342-346, 2009
32009
Rural gatherings of Ekaterinoslav region under conditions of the «agrarian revolution» 1917–1922
NA Kovalyova
Dnieper Ukraine: historical processes, events, persons: Scientific …, 2014
22014
Політико-просвітницька робота в українському селі у 1917 р.(на матеріалах Полтавщини)
НА Ковальова
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті, 238-247, 2012
22012
З історії селянського повстанського руху на Катеринославщині у 1921 р.
НА Ковальова
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету …, 2004
22004
Вплив общини на селянське життя періоду революції та громадянської війни 1917 – 1921 рр. в Україні
НА Ковальова
Український селянин, 106-108, 2003
2*2003
Українське село без поміщика: реалізація Аграрної революції у 1919 р.
НА Ковальова
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2015
12015
Обговорення проблем селянства на ІІ та ІІІ з’їздах РСДРП: витоки ідеї аграрної революції
НА Ковальова
Гуржіївські історичні читання, 282-285, 2014
12014
Ідея аграрної революції” у соціал-демократичній думці початку XX ст.: дискусія на IV з’їзді РСДРП
НА Ковальова
Український селянин, 139-142, 2014
12014
Політичні аспекти «аграрної» революції 1917—1922 рр. в Україні
НА Ковальова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
12013
Сельские сходы в условиях «аграрной революции» в украинских губерниях 1917 — 1920 гг.
НА Ковалева
Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2012 год: Типология и …, 2012
12012
Сельские сходы в условиях «аграрной революции» в украинских губерниях 1917 — 1920 гг.
НА Ковалева
Типология и особенности аграрного развития России и Восточной Европы Х …, 2012
12012
Створення громадських комітетів в Україні 1917 р. та їхні функції щодо організації селянства
НА Ковальова
Гуржіївські історичні читання, 231-233, 2011
12011
Ставлення української адміністрації до гетьманського перевороту (на матеріалах Подільської та Чернігівської губерній)
Н Ковальова
Студії з архівної справи та документознавства, 230-231, 1999
11999
ЧЕРНІГІВСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1918 Р.: СПРОБА РЕАЛІЗАЦІЇ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ІДЕЇ СЕЛЯНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
НА Ковальова
Ukrainian Peasant, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20